Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012

Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Cycowie

6 listopada 2010 r.

"W życiu ważny jest nie triumf lecz walka;
rzeczą istotną jest nie zwyciężać,
lecz umieć toczyć zwycięski bój"


Dzień 6 listopada 2010 roku na długo zapisze się na kartach historii Zespołu Szkół w Cycowie oraz w pamięci jej uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników administracji, jak i mieszkańców Cycowa.

Tego dnia nastąpiło długo oczekiwane uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu rządowego "Moje boisko - Orlik 2012" oraz nadanie im imienia Generała Broni Tadeusza Buka.

Kompleks boisk, który powstał przy Zespole Szkół w Cycowie, obejmuje boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki.
Niestety przygotowaniom do imprezy od rana towarzyszyły bardzo złe warunki atmosferyczne - silny wiatr i deszcz. Pomimo tego uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Cycowie oraz licznie przybyli zaproszeni goście, rozpoczęli uroczystości o godzinie 11.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym, w asyście Kompanii Honorowej 25 BKP z Tomaszowa Mazowieckiego oraz orkiestry wojskowej 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów z Lublina.
Swą obecnością uświetnili uroczystość m.in.

  • Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk,
  • Rodzina Generała Tadeusza Buka - córki Wanda i Elżbieta oraz syn Mariusz,
  • Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk dypl. Marek Sokołowski,
  • Dowódca 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej ppłk Maciej Mazurkiewicz,
  • Przedstawiciel Dowództwa Wojsk Lądowych ppłk dypl. Adam Grela,
  • Przedstawiciel Dowództwa Wojsk Operacyjnych płk dypl. Szymon Koziatek,
  • Przedstawiciel Dowództwa Wojsk Specjalnych płk Usydus,
  • Przedstawiciele 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów z Lublina z zastępcą dowódcy płk. dypl. Sławomirem Wierzbieńcem,
  • Weteran 7 Pułku Ułanów Pan Józef Adamczyk.

Nie zabrakło także przedstawicieli Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starostwa Powiatowego w Łęcznej, posłów na Sejm RP z terenu Lubelszczyzny, dyrekcji Szpitala Powiatowego w Łęcznej, Radnych Gminy Cyców, dyrektorów wszystkich szkół z terenu gminy oraz przedstawicieli Duchowieństwa.
W przemówieniach, które zainaugurowały otwarcie kompleksu, dyrektor Zespołu Szkól w Cycowie Zbigniew Rutkowski oraz Wójt Gminy Cyców Jan Baczyński vel Mróz wyrazili dumę z posiadania obiektu sportowego, który będzie służył przez lata nie tylko młodzieży szkolnej, ale także wszystkim mieszkańcom gminy.
Dowódca 25 BKP płk Marek Sokołowski, Wójt Gminy Cyców Jan Baczyński vel Mróz, Jego zastępca Wiesław Pikuła, przewodniczący Rady Gminy Cyców Jan Dyszewski, Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie Zbigniew Rutkowski, prezes UKS "Amator" Dariusz Bednaruk, Starosta Łęczyński Adam Niwiński i ks. kanonik Adam Sołtysiak dokonali przecięcia wstęgi i symbolicznego otwarcia kompleksu boisk "Orlik 2012".
Ks. kanonik Adam Sołtysiak odmówił modlitwę w intencji nowego obiektu i dokonał aktu poświęcenia kompleksu sportowego.
W dalszej części nastąpił uroczysty moment nadania kompleksowi sportowemu "Moje boisko. Orlik 2012" zaszczytnego imienia Generała Broni Tadeusza Buka. Wójt Gminy odczytał stosowną Uchwałę Rady Gminy Cyców.

Dzieci gen. Tadeusza Buka - córki Wanda i Elżbieta oraz syn Mariusz - dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Generałowi.
Przedstawiciele społeczności szkolnej, samorządu gminy oraz przybyłe delegacje złożyły pod tablicą wieńce i kwiaty.
W dalszej kolejności nastąpił uroczysty moment odczytania przez por. Daniela Szczęsnego Apelu Poległych oraz salwa Kompanii Honorowej.
Ze względu na nieprzyjemne warunki pogodowe, dalsza część uroczystości przeniosła się do przestronnej hali sportowej Zespołu Szkół.

Na wstępie przemówienie wygłosił Wójt Gminy Cyców, powitał wszystkich gości i w skrócie przedstawił etapy inwestycji, jaką było wybudowanie kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Orlik 2012".

Natomiast dyrektor szkoły Zbigniew Rutkowski podkreślił, że do harmonijnego rozwoju młodego człowieka ważne jest zapewnienie możliwości ćwiczenia nie tylko umysłu, ale i ciała. Wybudowanie boisk jest kolejnym krokiem do osiągnięcia tego celu.
Następnie głos zabrała młodzież Zespołu Szkół. Uczniowie przybliżyli zebranym sylwetkę patrona nowo wybudowanych obiektów sportowych - Generała Tadeusza Buka jako człowieka godnego najwyższego szacunku i uznania, wzoru niezłomności w dążeniu do celów, woli walki i życia pełnego pasji.
W dalszej części spotkania tematem przewodnim był oczywiście sport jako jedna z najpiękniejszych form aktywności człowieka, ale również forma doskonalenia własnej osobowości poprzez stawianie sobie coraz większych wymagań.
Zaprezentowały się szkolne zespoły taneczne: najmłodsze "Calineczki", starsi tancerze formacji "Inspiracja" oraz utalentowane gimnastyczki artystyczne w występach solowych. Wystąpienia uczniów przeplatane były pięknymi piosenkami w wykonaniu szkolnego chóru.
Po wystąpieniach młodzieży, głos zabrali przybyli goście i przekazali młodym sportowcom na ręce dyrektora Zespołu Szkół piłki do gier zespołowych, życząc szkole dalszych sukcesów na polu sportowym.
Na zakończenie części artystycznej mieliśmy okazję wysłuchać zachwycającego występu orkiestry wojskowej 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie.
Podsumowaniem uroczystości było zwiedzanie szkolnej Izby Tradycji, która w ostatnim czasie wzbogaciła się o tablicę poświęconą pamięci Generała Broni Tadeusza Buka oraz przekazany szkole przez gen. Jana Kemparę kompletny mundur generalski.
Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Mariusz Kimak.