Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

Tomaszów Mazowiecki, 25 marca 2011 r.

"Ułani - dziedzictwo całej jazdy polskiej - żywa pieśń polskiego oręża,
nieniknące wspomnienie serca, źródło najlepszych marzeń, laur kwitnący
i wiecznie młode tętno polskiego boju..."

J. K. Bandrowski


Na zaproszenie Dowództwa 7 Dywizjonu Ułanów, delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości Święta Pułku, obchodzonego każdego roku w rocznicę odznaczenia Sztandaru 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. W tym roku przypadła okrągła 90. rocznica tego wydarzenia.

Główna uroczystość miała miejsce 25 marca na placu apelowym jednostki w Tomaszowie Mazowieckim. O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta zbiórka w obecności m.in. Szefa Wojsk Aeromobilnych Dowództwa Wojsk Lądowych gen. bryg. Dariusza Wrońskiego, Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk. dypl. Marka Sokołowskiego, przedstawiciela Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych płk. dypl. Szymona Koziatka, gen. dyw. Jana Kempary, a także ppłk. Zygmunta Gebethnera - członka Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz por. Józefa Adamczyka - weterana 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Społeczność Cycowa reprezentowali: Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkowski z Wicedyrektorami Violettą Marciniak i Małgorzatą Cybulską oraz Wójt Gminy Cyców Jan Baczyński vel Mróz.
Po złożeniu meldunku i odczytaniu rozkazu okolicznościowego swoje przemówienia wygłosili m.in. gen. bryg. Dariusz Wroński, płk dypl. Marek Sokołowski i ppłk Maciej Mazurkiewicz. W dalszej części uroczystości wręczono odznaki i dyplomy - za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy wyróżnionych zostało wielu żołnierzy i pracowników wojska. Najlepsi otrzymali odznakę pamiątkową 7 PUL.
Kolejnym punktem programu piątkowych uroczystości była defilada pododdziałów oraz złożenie przez delegacje wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą odrodzenie Pułku w Nowym Glinniku.
Ogromnym zainteresowaniem uczestników cieszył się pokaz doskonałego wyszkolenia żołnierzy 7 batalionu kawalerii powietrznej.

Dyrekcja i cała społeczność Zespołu Szkół w Cycowie czuje się zaszczycona długoletnią owocną współpracą z 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego. Zawsze mogliśmy liczyć na otwartość i przychylność ze strony Dowództwa Jednostki w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz kształcenia i wychowania młodego pokolenia Polaków, utrwalania wśród młodzieży poczucia patriotyzmu i poszanowania wartości etycznych.

Z okazji Święta 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich pragniemy raz jeszcze przekazać wszystkim Żołnierzom i pracownikom Jednostki życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia z trudnej i odpowiedzialnej służby Ojczyźnie, niesłabnącej satysfakcji z powierzonych obowiązków, a także spełnienia zawodowych i osobistych planów.


Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Wojciech Miazio.