obrazek

Półfinał 49. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego

14 maja 2011 r.

14 maja 2011 r. młodzi adepci filatelistyki Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Filatelistycznego przybyli do siedziby PZF, by wziąć udział w Półfinale 49. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, który w tym roku szkolnym odbywa się pod hasłem "Mazury Cud Natury".

Celem ww. konkursu jest:

  1. Promowanie polskich znaków pocztowych i Poczty Polskiej
  2. Popularyzacja filatelistyki i zdobywanie wiedzy związanej z tematem konkursu, czyli Mazurami.
  3. Pogłębianie wiedzy filatelistycznej.
  4. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności budowy eksponatu filatelistycznego.

W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący koła filatelistyczne ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Naszą szkołę w konkursie reprezentowała Magdalena Piędzia z klasy III C GM (opiekun p. Sylwia Delekta-Prokopiuk).

W trakcie konkursu trzeba było wykazać się wiedzą tematyczną o województwie warmińsko-mazurskim, który jest przewodnia w bieżącym roku szkolnym oraz znajomością filatelistyki i wiedzy o Poczcie Polskiej.

Wszyscy uczestnicy wyśmienicie napisali test konkursowy, który składał się z dwóch części: I - filatelistyczna (30 pytań z wiedzy filatelistycznej), II - tematyczna (20 pytań dotyczących Mazur). Każdy z uczestników konkursu wyszedł z nagrodą. Wszyscy młodzi filateliści i ich opiekunowie zostali uhonorowani przez Przewodniczącego Okręgu Lubelskiego PZF p. Ryszarda Kuśmiderskiego dyplomami i upominkami filatelistycznymi (znaczki, medale, karty pocztowe, klasery) oraz innymi gadżetami Poczty Polskiej.

Nasza reprezentantka Magdalena zajęła I miejsca w swojej kategorii. Gratulujemy!

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk.
Zdjęcia: Sylwia Delekta-Prokopiuk.
galeria

Półfinał 49. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego

14 maja 2011 r.
obrazek