obrazek

„Orlen School Projekt” pokazowa lekcja chemii

23 października 2012 r.

Dnia 23 października bieżącego roku szkolnego w naszej szkole uczniowie klasy II d gimnazjum uczestniczyli w pokazowej lekcji chemii w ramach projektu prowadzonego pod patronatem Polskiego Koncernu Naftowego Orlen o nazwie „Orlen School Projekt”. Temat zajęć brzmiał „Ropa Naftowa”. Uczniowie nasi usystematyzowali swoją wiedzę na temat surowca jakim jest ropa naftowa, dowiedzieli się o miejscach jej wydobycia, produktach przeróbki i ich szerokim zastosowaniu. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły środki dydaktyczne użyte na lekcji: doświadczenia badania właściwości ropy naftowej i destylacja denaturatu bezbarwnego oraz prezentacja multimedialna, która w humorystyczny sposób przedstawiała treści zajęć.

Tekst: Katarzyna Ganczaruk.
Zdjęcia: Katarzyna Ganczaruk.
galeria

„Orlen School Projekt” pokazowa lekcja chemii

23 października 2012 r.
obrazek