obrazek

Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2013 r.

„Był taki rok, rok 63
Gdy garść Polaków pełna męstwa mocy,
Silna nie liczbą, ale wolą ducha,
Chciała powalić olbrzyma północy,
Zerwać kajdany niewoli łańcucha”


W dniu 22 stycznia w Kopinie, przy obelisku upamiętniającym wydarzenia roku 1863, odbyły się obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W uroczystości udział wzięli m.in. Wójt Gminy Cyców Jan Baczyński vel Mróz, Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie Zbigniew Rutkowski oraz dzieci i młodzież ze szkół w Cycowie i Świerszczowie.

Harcerze z Cycowa zapewnili posterunek honorowy przy obelisku, a uczniowie Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie pod kierunkiem p. Magdaleny Cepel przygotowali część artystyczną. Po okolicznościowych przemówieniach, zgromadzone delegacje złożyły pod obeliskiem symboliczne wiązanki kwiatów.

Powstanie Styczniowe 1863 – 1864 było największym polskim powstaniem narodowym – zbrojnym wystąpieniem przeciwko Rosji. Za jego początek przyjmuje się datę 22 stycznia 1863 r. Przewyższało poprzednie zrywy wolnościowe Polaków rozległością obszarów objętych walką, uporczywością prowadzonych działań oraz czasem ich trwania.

Swym zasięgiem Powstanie Styczniowe nie ominęło terenów w okolicy Cycowa. Działały tu liczne oddziały powstańcze, które stoczyły szereg bitew i potyczek. Ci, którzy polegli w boju, zostali pochowani w zbiorowej mogile na terenie Kopiny.

Stąd też 9 grudnia 2011 r., z inicjatywy władz gminy i lokalnej społeczności, dokonano odsłonięcia obelisku upamiętniającego poległych w Powstaniu Styczniowym. Opiekę nad tym miejscem pamięci sprawują uczniowie Zespołu Szkół w Cycowie – Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2013 r.
obrazek