obrazek

Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

Tomaszów Mazowiecki, 22 marca 2013 r.

W dniu 22 marca na zaproszenie Dowództwa 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich, delegacja naszej szkoły, z Dyrektorem Zbigniewem Rutkowskim, uczestniczyła w uroczystości Święta Pułku, obchodzonego każdego roku w rocznicę odznaczenia Sztandaru 7 Pułk Ułanów Lubelskich Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Uroczystość miała miejsce na placu apelowym przed Sztabem 25 BKPow w Tomaszowie Mazowieckim.

O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta zbiórka w obecności m.in. gen. dyw. rez. Jana Kempary, Zastępcy Dowódcy 25 BKPow płk. dypl. Adama Greli, Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich ppłk. dypl. Jarosława Niemca, byłych Dowódców Dywizjonu – płk. dypl. Szymona Koziatka i ppłk. dypl. Macieja Mazurkiewicza, a także Mariusza Buka – syna tragicznie zmarłego pod Smoleńskiem gen. br. Tadeusza Buka.

Po przeglądzie pododdziałów, złożeniu meldunku i podniesieniu flagi państwowej na maszt, głos zabrał Dowódca 7 DUL ppłk dypl. Jarosław Niemiec, który w okolicznościowym przemówieniu złożył życzenia swoim Kawalerzystom i podziękował za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych. W sposób szczególny zwrócił się do żołnierzy wyjeżdżających niebawem na XIII zmianę PKW w Islamskiej Republice Afganistanu – życzył swoim podwładnym żołnierskiego szczęścia, bezpiecznego pobytu na misji i powrotu w niezmienionym stanie osobowym, z poczuciem dobrze wykonanego zadania. Minutą ciszy uczczono kawalerzystów poległych na misjach w Iraku i Afganistanie.

Ceremonia była okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień kadrze zawodowej i pracownikom cywilnym Jednostki. Za nienaganną służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju przyznano „Gwiazdy Iraku” i „Gwiazdy Afganistanu”. Postanowieniem Kapituły Batalionu uhonorowano również kilku zasłużonych żołnierzy i pracowników Odznaką Pamiątkową 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Podczas uroczystości szturmani zaprezentowali krótki pokaz wyszkolenia bojowego. Odbyła się także promocja książki mjr. rez. Sławomira Miszczuka pt. ,,Sen o szabli, czyli jak Buk kawalerię tworzył”, będącą wspomnieniem gen. br. Tadeusza Buka, zmarłego tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem.

Ceremonię Święta Pułku zamknęła uroczysta defilada pododdziałów.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Wojciech Miazio.
galeria

Święto 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich

Tomaszów Mazowiecki, 22 marca 2013 r.
obrazek