obrazek

Akcja antynikotynowa – "Palenie albo zdrowie"

Październik - listopad 2014 r.

W dniach 10.10 – 10. 11 2014 r. odbyła się w naszej szkole akcja antynikotynowa „Palenie albo zdrowie”. Celem tej akcji było poszerzenie świadomości uczniów na temat uzależnienia od nikotyny, zagrożeń z nim związanych oraz sposobów radzenia sobie z nałogiem. W ramach tych działań, ogłoszony został między klasowy konkurs. Każda klasa przygotowała plakat na wylosowany przez siebie temat związany z paleniem papierosów.

30 października wyłonieni zostali laureaci. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i stworzyli piękne, bogate w ważne i ciekawe informacje plakaty.

Przez uczniów koła biologicznego przygotowana została gazetka edukacyjna na korytarzu szkolnym, która przestrzegała wszystkich przed tym groźnym nałogiem.

Przez cały październik wychowawcy realizowali także w swoich klasach na godzinie wychowawczej zajęcia z programu profilaktyki palenia tytoniu – „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Zajęcia dotyczyły nie tylko szkodliwości palenia tytoniu, ale również dawały przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poruszone były tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia.

Tekst: Małgorzata Siroń.
obrazek

Akcja antynikotynowa – "Palenie albo zdrowie"

Październik - listopad 2014 r.
obrazek