obrazek

Gimnazjaliści z Cycowa z wycieczką w Warszawie

16 kwietnia 2015 r.

W czwartek, 16 kwietnia, grupa uczniów z klas gimnazjalnych pod opieką p. Agnieszki Widzińskiej, p. Zbigniewa Pasternaka i p. Marty Gawlińskiej udała się na wycieczkę do Warszawy, by zwiedzić Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Sejm RP.

Pierwszym punktem programu wycieczki była wizyta w niedawno powstałym Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, gdzie weterani oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas misji, mogą uzyskać wsparcie i pomoc, w szczególności w kwestiach prawnych i psychologicznych. Zadaniem Centrum jest również upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy nt. udziału żołnierzy WP w zagranicznych operacjach wojskowych.

Naszą młodzież powitał dyrektor Centrum ppłk Leszek Stępień. Następnie uczniowie zobaczyli prezentację multimedialną pt. „W SŁUŻBIE POKOJU” oraz z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji p. Andrzeja Korusa nt. uczestnictwa polskich żołnierzy w misjach ONZ i NATO. W dalszej kolejności z dużym zainteresowaniem zwiedzali Salę Tradycji, gdzie p. Jerzy Tomczyk opowiadał o zgromadzonych tam dokumentach i różnego rodzaju przedmiotach związanych z udziałem polskich żołnierzy w misjach.

Bardzo wzruszającym momentem na zakończenie wizyty było złożenie przez uczniów kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa oraz zapalenie znicza pod Ścianą Pamięci z nazwiskami wszystkich żołnierzy, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w służbie na rzecz światowego pokoju i stabilizacji.

Następnie uczestnicy wycieczki przemieścili się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Młodzież była pod wielkim wrażeniem niepowtarzalnej ekspozycji, która oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. Wykorzystane efekty multimedialne oraz sama aranżacja wnętrza muzeum znakomicie przybliżają powstańczą rzeczywistość. Uczniowie podzieleni na dwie grupy uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „63 dni niepodległej Polski”.

Równie ciekawym doświadczeniem dla młodzieży była wizyta w Sejmie RP. Po krótkiej prelekcji przewodnika, uczniowie mieli okazję zasiąść w galerii Sali Posiedzeń Sejmu, przejść hallem głównym i zobaczyć makietę kompleksu budynków sejmowych, następnie tablicę upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablicę upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem oraz gablotę z laskami marszałkowskimi. Zwiedzanie zakończyło się w Sali Kolumnowej Sejmu. Grupa otrzymała pakiet ciekawych materiałów edukacyjnych, które będą wykorzystywane na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Elżbieta Sidorowska.
obrazek

Gimnazjaliści z Cycowa z wycieczką w Warszawie

16 kwietnia 2015 r.
obrazek