Uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

„Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi.
Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci” (Norman Davies)

Dnia 9 listopada, w piątek, świętowaliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klasy III oraz klas IV –VIII SP, a także klas III GM zaprezentowali programy artystyczne, które za sprawą słowa i muzyki wprowadziły nas w podniosły nastrój poprzedzający obchodzone w niedzielę Święto Odzyskania Niepodległości. Program przygotowany przez starszych uczniów nosił tytuł „Pociąg do wolności” i był symboliczną podróżą przez trudne i bolesne dzieje naszego narodu aż po ich radosny kres, jakim stało się odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 r.

Nasza szkoła włączyła się w zorganizowaną przez MEN akcję „Rekord dla Niepodległej”. Polegała ona na zaśpiewaniu przez wszystkich uczniów i pracowników naszej placówki 4 – zwrotkowego hymnu narodowego, właśnie w piątek 9 listopada, o symbolicznej godzinie 11:11. Celem tej ogólnopolskiej akcji było, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się w historii każdego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej jako pamiątka dla przyszłych pokoleń.

Uczniowie SP i GM przygotowali programy słowno – muzyczne pod kierunkiem pań: Marii Urbaniak, Moniki Grochowskiej, Marii Kosackiej oraz Anety Niespodziewańskiej. Uroczystość dostarczyła nie tylko wrażeń artystycznych, ale była także lekcją historii i patriotyzmu.

Tekst: Monika Grochowska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Rok szkolny: 2018/2019