Warto pomagać

Warto pomagać

„Dobry to nie ten,
kto nie wyrządza nikomu zła,
dobrym jest wyłącznie ten,
który czyni całe dobro,
które może”. (G. Borsara)

Dnia 8 listopada w godzinach od 8.00 do 14.00 odbyła się rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego. Została ona przeprowadzona przez wolontariuszy – nauczycieli Zespołu Szkół w Cycowie specjalnie do tego przeszkolonych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w tę akcję, zarówno pracownikom szkoły jak i rodzicom.