„Dzieje i tradycje 7 Pułku Ułanów Lubelskich” – lekcja historii z przedstawicielami Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego

„Dzieje i tradycje 7 Pułku Ułanów Lubelskich” – lekcja historii z przedstawicielami Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego

Grupa uczniów z klas V, VI i VIII miała okazję uczestniczyć w niecodziennej „lekcji historii”. Prelekcję pt. „Dzieje i tradycje 7 Pułku Ułanów Lubelskich” przeprowadzili przedstawiciele Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego: p. Zenon Duszczyk, p. Przemysław Fedorowicz oraz p. Bogdan Szmidt.

Przedsięwzięcie zorganizowało cycowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne INICJATYWA w ramach projektu pn. „Poznawanie dziedzictwa historycznego Gminy Cyców formą aktywizacji lokalnej społeczności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Prelekcja prowadzona była w bardzo ciekawy sposób. Tematyka obejmowała zarówno dzieje i tradycje 7 Pułku Ułanów Lubelskich, jak również okoliczności i przebieg wojny polsko-bolszewickiej, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy pod Cycowem w 1920 r. Przekaz słowny wzbogacony został prezentacją umundurowania i broni kawaleryjskiej. Prelegenci wykazali się ogromną wiedzą merytoryczną, ale też kreatywnością w jej przekazywaniu. Z pasją i zaangażowaniem dzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem w kultywowaniu tradycji kawaleryjskich. Potrafili zainspirować młodzież do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zadawania pytań i wyrażania swoich przemyśleń i opinii. Z całą pewnością było to niezwykle cenne doświadczenie dla uczniów.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt, Marta Gawlińska, Wacław Modrzyński.

GALERIA ZDJĘĆ: „Dzieje i tradycje 7 Pułku Ułanów Lubelskich” – lekcja historii z przedstawicielami Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego.

Rok szkolny: 2018/2019