SZKOLNE KOŁO TEATRALNE

STRONA ARCHIWALNA


Każdy uczeń, który chce:

 • rozwijać swoje zdolności artystyczne, np. aktorskie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne;
 • poznawać historię, twórców i tajniki teatru;
 • doskonalić sztukę żywego słowa;
 • brać udział w konkursach;
 • występować publicznie;
 • spotykać się w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i różnorodnych talentach;
 • wyjeżdżać na spektakle teatralne,

ma taką możliwość, gdy wstąpi do Koła Teatralnego działającego przy Zespole Szkół. Ma ono kilkuletnią historię i niemały dorobek.


Szkolne Koło Teatralne Szkolne Koło Teatralne Szkolne Koło Teatralne

Proponuje przyjrzeć się niektórym przykładom naszej działalności:

 • 15 sierpnia 2001 r. Dzień Otwarty Gimnazjum - przedstawienie „Skąpiec”.
 • 21 listopada 2000 r. Zebranie rodziców - przedstawienie „Dziady” część II.
 • 13 sierpnia 2000 r. Obchody 80 rocznicy bitwy pod Cycowem; uroczystość środowiskowa - montaż słowno-muzyczny.
 • 19 maja 2000 r. Wiejski Dom Kultury w Cycowie, obecność rodziców i mieszkańców Cycowa - przedstawienie „Dziady” część II.
 • 30 marca 2000 r. Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych - przedstawienie „Rewia wiosennych roślin”.
 • 16 czerwca 1999 r. Zebranie rodziców - przedstawienie „Balladyna”.

Szkolne Koło Teatralne Szkolne Koło Teatralne Szkolne Koło Teatralne


ARCHIWUM

Członkowie koła są organizatorami corocznych przeglądów teatralnych o charakterze konkursowym: