BIBLIOTEKA SZKOLNA

"Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to także centrum życia,
podstawowe ogniwo społeczeństwa.
Biblioteka zawsze stanowiła jądro cywilizacji.
To była przestrzeń, która formowała całą resztę –
tradycję i pamięć, rozum i postęp." Pracownicy Biblioteki Raczyńskich
i Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Biblioteka szkolna, zgodnie ze Statutem Szkoły - jest pracownią szkolną, pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji oraz daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Kształtuje również zamiłowania czytelnicze uczniów. Gromadzi literaturę pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców, którzy mają prawo korzystać ze zbiorów. Popularyzuje także, w miarę możliwości, wiedzę o regionie.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

W swoich zasobach biblioteka posiada komplety podręczników dla uczniów klas I-V Szkoły Podstawowej i I-II Gimnazjum, które są wypożyczane na cały rok szkolny dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

Biblioteka dysponuje pomieszczeniem pełniącym funkcję wypożyczalni, czytelnią oraz magazynem. Mamy wydzielony księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe, albumy, leksykony oraz inne pozycje z różnych dziedzin nauki. Są one udostępniane w czytelni oraz wypożyczane na zajęcia lekcyjne. Wydzielone są również wydawnictwa regionalne. W tym dziale gromadzone są informacje dotyczące Cycowa i najbliższej okolicy. Do dyspozycji uczniów zostały opracowane zestawy testów, dzięki którym mogą być powtarzane i uzupełniane wiadomości i umiejętności przed egzaminem klas III gimnazjum.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

Cały księgozbiór w bibliotece został opracowany i jest udostępniony komputerowo przy pomocy programu MOL Optivum. Komputeryzacja biblioteki nastąpiła w 1995 roku. Byliśmy wówczas pierwszą w byłym województwie chełmskim skomputeryzowaną biblioteką.

Komputerowa baza danych znacznie ułatwiła i usprawniła pracę biblioteki, z której korzysta obecnie ok. 1000 czytelników. Pozwala ona na szybkie i różnorodne wyszukiwanie informacji i przygotowywanie potrzebnych zestawień bibliograficznych odpowiadających zainteresowaniom uczniów i nauczycieli. Komputerowe oprogramowanie pozwala też tworzyć czytelną i przejrzystą dokumentację biblioteki w postaci wydruków. Dzięki wprowadzeniu kart ucznia z kodem kreskowym oraz kodów paskowych na książkach została wyeliminowana możliwość pomyłek przy wypożyczaniu i zwrotach książek.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytelnicy mają do dyspozycji cztery stanowiska komputerowe z urządzeniem wielofunkcyjnym, natomiast obsługa biblioteki dwa stanowiska. Komputery są połączone w sieć i podłączone do Internetu. W jednym z komputerów istnieje katalog książkowy, przystosowany dla potrzeb czytelników. Na miejscu mogą korzystać z pomocy multimedialnych, płyt CD oraz drukarki i kserokopiarki.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

Obecnie stan księgozbioru wynosi prawie 18 tysięcy woluminów i jest systematycznie rozbudowywany i modyfikowany w związku z wymaganiami programowymi zwłaszcza w odniesieniu do nowości wydawniczych i lektur. Staramy się o wzbogacenie księgozbioru w atrakcyjne pozycje dla każdej grupy wiekowej.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

Rokrocznie organizowane są konkursy czytelnicze dla poszczególnych grup wiekowych. Cieszą się one dużą popularnością. Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody książkowe, które wręczane są podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Dobrą tradycją biblioteki jest pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników przy udziale nauczycieli, dyrekcji szkoły i zaproszonych rodziców.


Struktura zbiorów w naszej bibliotece przedstawia są następująco:

 • lektury,
 • literatura piękna,
 • literatura dla najmłodszych uczniów,
 • literatura popularnonaukowa,
 • literatura pedagogiczna i metodyczna,
 • krajoznawstwo,
 • wydawnictwa regionalne,
 • encyklopedia i słowniki,
 • podręczniki,
 • multimedia (płyty CD, VCD, DVD, kasety VHS, encyklopedie multimedialne),
 • czasopisma.

Szkolna biblioteka jest nieocenionym źródłem niezbędnych informacji pochodzących z najnowszych dostępnych źródeł - słowników, encyklopedii, Internetu oraz naukowej i codziennej prasy. Swe podwoje otwiera przed pierwszym dzwonkiem, by zamknąć je, gdy szkołę opuszcza ostatni uczeń.Wydarzenia

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie!

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie!

Narodowe Czytanie to akcja zapoczątkowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, której głównym celem jest propagowanie literatury narodowej. Pierwszą lekturą był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

zobacz całość

Sukces Filatelistów – OGÓLNOPOLSKIE SREBRO!

Sukces Filatelistów – OGÓLNOPOLSKIE SREBRO!

Uczestników tegorocznego Finału 57. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w dniach 22–25 czerwca 2019 r. gościł „Kozi Gród”, czyli miasto Lublin. Konkurs odbył się pod przewodnictwem pana Ryszarda Kuśmiderskiego – Prezesa Okręgu Lubelskiego PZF oraz współudziale Poczty Polskiej S.A. Honorowy Patronat objął pana Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina.

zobacz całość

Konkursy czytelnicze w bibliotece szkolnej

Konkursy czytelnicze w bibliotece szkolnej

W roku szkolnym 2018/2019 konkursy czytelnicze odbywały się w trzech formach. W konkursie plastycznym pod hasłem „Mój ulubiony bohater literacki” udział wzięli uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. Spośród czternastu najciekawszych prac wyróżniono zwycięzców w każdej grupie wiekowej. Klasy pierwsze: Kinga Myszyńska - I C. Klasy drugie: Julia Małecka - II B. Klasy trzecie: Maciej Oziemczuk - III B.

zobacz całość

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie

19 września w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie ze znaną, lubianą i cenioną w naszym regionie pisarką dla dzieci panią Krystyną Wiśnicką, autorką książek napisanych dla dzieci i o dzieciach. Są to między innymi: „Awantura w Kocikowie”, „W pajęczej sieci”, „W krainie snów”, „O zajączkach wędrowniczkach”, „Dziecięce marzenia”.

zobacz całość

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Zapoczątkowana w roku 2012 przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, ogólnopolska akcja publicznego czytania dzieł klasyki literatury to kolejno: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, Dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, „Lalka” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W bieżącym roku, Narodowe Czytanie odbyło się w całym kraju 8 września pod patronatem prezydenta RP – Andrzeja Dudy i jego małżonki.

zobacz całość

Biblioteka przyjazna uczniowi

Biblioteka przyjazna uczniowi

Nasza biblioteka szkolna w okresie od 27.11.2015 r. do 27.02.2016 r. wzięła udział w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół przeprowadzonego przez Studium Prawa Europejskiego i otrzymała tytuł – BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów czytelnictwa, zachęcenie do udziału w imprezach proponowanych przez biblioteki szkolne oraz prezentacja różnorodnych i ciekawych działań bibliotekarzy.

zobacz całość