SZKOLNY KLUB SPORTOWY „AMATOR”

Uczniowski Klub Sportowy „Amator”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół w Cycowie, rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego: p. Dariusz Bednaruk, p. Zbigniew Pasternak, p. Joanna Nowaczek, p. Tomasz Oziemczuk, p. Justyna Chaciewicz. Od roku 1997 Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


Głównymi celami działalności klubu są:

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Klub realizuje swoją działalność we współdziałaniu z dyrekcją szkoły, Radą Rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.


Wydarzenia

Klasa Vb zwycięzcą Integracyjnego Turniej Piłki Nożnej w kategorii klas V-VI SP

Klasa Vb zwycięzcą Integracyjnego Turniej Piłki Nożnej w kategorii klas V-VI SP

Klasa Vb okazała się bezkonkurencyjna w Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej. Chłopcy wygrali wszystkie mecze strzelając 23 bramki i tracąc tylko 5.

zobacz całość

Młodzież zakończyła rywalizację w Jesiennym Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej

Turniej Piłki Nożnej”

Tradycyjnie w okresie jesiennym odbyła się kolejna edycja Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanego dla uczniów klas VII - VIII. Tym razem zawody rozegrane zostały w dniach 20.09 – 19.10.2021 r. na boisku „Orlik 2012”. Głównym celem imprezy były: integracja zespołów klasowych, popularyzacja piłki nożnej w środowisku szkolnym oraz poprawa ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej po długiej przerwie spowodowanej epidemią Covid Sars 19.

zobacz całość