SZKOLNY KLUB SPORTOWY „AMATOR”

Uczniowski Klub Sportowy „Amator”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół w Cycowie, rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego: p. Dariusz Bednaruk, p. Zbigniew Pasternak, p. Joanna Nowaczek, p. Tomasz Oziemczuk, p. Justyna Chaciewicz. Od roku 1997 Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


Głównymi celami działalności klubu są:

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Klub realizuje swoją działalność we współdziałaniu z dyrekcją szkoły, Radą Rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.


Wydarzenia

Klasa Vb ponownie zwycięzcą Wiosennego Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej w kategorii klas V-VI SP

Wiosenny Integracyjny Turniej Piłki Nożnej

Klasa Vb powtórzyła sukces z sezonu jesiennego i bez straty punktów została tryumfatorem Wiosennego Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej rozegranego w kategorii klas V-VI. Chłopcy z dużą przewagą wygrali wszystkie mecze strzelając 23 bramki i tracąc tylko 3.

zobacz całość

IV Edycja Wiosennego Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej w kategorii klas VII – VIII

IV Edycja Wiosennego Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej w kat. klas VII–VIII

Już czwarty raz miłośnicy piłki nożnej z naszej szkoły wzięli udział w Wiosennym Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej. Tradycyjnie głównym celem zawodów była integracja zespołów klasowych, propagowanie zasad fair play, popularyzacja piłki nożnej oraz zapewnienie młodzieży aktywności fizycznej po długiej przerwie spowodowanej epidemią Koronawirusa (COVID-19).

zobacz całość

Wyniki konkursu „Trzymaj formę!”

Wyniki konkursu „Trzymaj formę!”

W grudniu 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej odbył się finałowy etap XIII edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj Formę!”.

zobacz całość

Klasa Vb zwycięzcą Integracyjnego Turniej Piłki Nożnej w kategorii klas V-VI SP

Klasa Vb zwycięzcą Integracyjnego Turniej Piłki Nożnej w kategorii klas V-VI SP

Klasa Vb okazała się bezkonkurencyjna w Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej. Chłopcy wygrali wszystkie mecze strzelając 23 bramki i tracąc tylko 5.

zobacz całość

Młodzież zakończyła rywalizację w Jesiennym Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej

Turniej Piłki Nożnej”

Tradycyjnie w okresie jesiennym odbyła się kolejna edycja Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanego dla uczniów klas VII - VIII. Tym razem zawody rozegrane zostały w dniach 20.09 – 19.10.2021 r. na boisku „Orlik 2012”. Głównym celem imprezy były: integracja zespołów klasowych, popularyzacja piłki nożnej w środowisku szkolnym oraz poprawa ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej po długiej przerwie spowodowanej epidemią Covid Sars 19.

zobacz całość