obrazek

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Rok szkolny 2008/2009

W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie przystąpiła do realizacji Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Beneficjentem jest Grupa Edukacyjna S.A., a instytucją pośredniczącą - Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem ciekawych metod i treści nauczania. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych oraz ich nauczyciele, którzy wykazują się aktywnością twórczą. Udział w tym przedsięwzięciu daje szansę rozwoju zainteresowań, zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności dziecka, a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy), matematyczno - przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno - informacyjnej i społecznej.

W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 klasa II a wraz z wychowawczynią mgr Agnieszką Kotyńską kontynuuje realizację programu. Realizacja głównych zagadnień projektu odbywa się podczas zajęć obowiązkowych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko wynika ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Wprowadzanie nowych treści i metod odbywa się na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów dydaktycznych.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: archiwum szkoły.
galeria

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Rok szkolny 2008/2009
obrazek