obrazek

Konkurs "Dzień Bezpiecznego Komputera"

9 lutego 2010 r.

Już po raz szósty w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu (Internet Safer Day) przeprowadzony został konkurs pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Komputera". Organizatorem jest Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K.Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Koordynatorami są nauczyciele ww. szkoły - p. Bożena Jarmuł i p. Leszek Widz. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Kurator Oświaty i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci, promocja bezpieczeństwa sieciowego i komputerowego.

W dniu 19 stycznia b.r. w naszej szkole przeprowadzone zostały eliminacje szkolne. Uczniowie gimnazjum rozwiązywali test wyboru, zawierający 16 pytań dotyczących bezpieczeństwa w sieci Internet i zasad bezpiecznego korzystania z komputera. W wyniku eliminacji, zakończonych dogrywką, do etapu regionalnego zakwalifikowało się trzech uczniów z klas trzecich: Grzegorz Gil z klasy IIIb, Dominik Koziak i Przemysław Szysz z klasy IIId.

Drugi etap konkursu odbył się 9 lutego, czyli w dniu Światowego Dnia Bezpiecznego Komputera w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie. W rywalizacji uczestniczyło 6 gimnazjów i 19 szkół ponadgimnazjalnych (licea i technika) z województwa lubelskiego. Część konkursowa została poprzedzona wykładem pracownika Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki dra Dariusza Chaładyniaka na temat "Podstawy działania sieci bezprzewodowych i ich bezpieczeństwo". Następnie uczestnicy spotkania rozwiązywali na komputerach test sprawdzający, który podobnie jak na etapie szkolnym, składał się z 16 pytań wyboru. Po emocjonujących dogrywkach wyłoniono laureatów, którzy otrzymali pakiety upoważniające do bezpłatnego uzyskania certyfikatu ECDL (I miejsce) oraz cenne nagrody rzeczowe i dyplomy. Uczniowie naszej szkoły otrzymali również dyplomy i drobne upominki.

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk.
Zdjęcia: Sylwia Delekta-Prokopiuk.
galeria

Konkurs "Dzień Bezpiecznego Komputera"

9 lutego 2010 r.
obrazek