obrazek

Święto Pułku

12 marca 2010 r.

W dniu 12 marca 2010 r., na zaproszenie 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich wchodzącego w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, Dyrekcja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości Święta Pułku, obchodzonego każdego roku w rocznicę odznaczenia Sztandaru 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Tegoroczne obchody Święta Pułku rozpoczęły się złożeniem wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą odrodzenie Pułku w Nowym Glinniku oraz uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez kapelana 25 BKP. Dalsza część uroczystości odbywała się na placu apelowym na terenie jednostki w Tomaszowie Mazowieckim. Był czas na przemówienia okolicznościowe, wręczenie odznak i dyplomów, przegląd pododdziałów i defiladę. Święto Pułku uświetnili swoją obecnością m.in. Dowódca Wojsk Lądowych gen. dyw. Tadeusz Buk, Dowódca 25 BKP gen. bryg. pil. Dariusz Wroński, Zastępca Dowódcy 25 BKP płk. dypl. Marek Sokołowski, Szef Szkolenia 25 BKP ppłk. dypl. Szymon Koziatek, a także Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari - gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Nałęcz-Komornicki oraz por. w st. spocz. Józef Adamczyk - kombatant 7 Pułku Ułanów Lubelskich.
Podczas uroczystości nastąpiło również przekazanie obowiązków Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich. Dotychczasowy dowódca 7 Dywizjonu ppłk. dypl. Adam Grela kończy swoją służbę w Jednostce Wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim, by przejąć obowiązki Starszego Specjalisty Szefostwa Wojsk Aeromobilnych Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie.
Nam szczególnie trudno było żegnać się z Panem ppłk dypl. Adamem Grelą, bowiem współpraca szkoły z jednostką w okresie Jego służby (2007-2010) układała się szczególnie owocnie - zawsze mogliśmy liczyć na otwartość i przychylność ze strony Pana Podpułkownika w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Niejednokrotnie gościliśmy w jednostce w Tomaszowie Mazowieckim, jak również nasze zaproszenia do Cycowa nigdy nie pozostawały bez odzewu.
Gratulujemy Panu Podpułkownikowi Adamowi Greli osiągnięć zawodowych i życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji z powierzonych obowiązków.


Zespół Szkół w Cycowie (Cyców)


Jednocześnie dziękujemy za kilkuletnią owocną współpracę i mamy nadzieję, że nasze kontakty nie ustaną.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Wojciech Miazio.