obrazek

Dzień Patrona - eliminacje

17 marca 2010 r.

23 marca 1921 roku Marszałek Józef Piłsudski udekorował sztandar 7 Pułku Ułanów Lubelskich orderem Virtuti Militari V klasy mówiąc przy tej okazji:

"Za zasługi w bojach, za dzielność i wytrwałość w dobrej i złej doli - mianuję 7 Pułk Ułanów Lubelskich kawalerem orderu Virtuti Militari".

Dla upamiętnienia tego niezwykle ważnego i uroczystego momentu dzień 23 marca stał się świętem pułku, a w naszej szkole obchodzony jest jako Dzień Patrona.

Tegoroczne obchody Dnia Patrona w naszej szkole przybrały zupełnie nową formę.

Na początku marca ogłoszono aż 6 konkursów, w których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Poszczególne klasy rywalizowały między sobą w grupie gimnazjum i szkoły podstawowej (kl. IV-VI).

Głównym celem wszystkich organizowanych konkursów było propagowanie wiedzy o Patronie szkoły - 7 Pułku Ułanów Lubelskich, popularyzowanie postaw i tradycji ułańskich oraz inspirowanie uczniów do twórczych działań.

Uczniowie indywidualnie bądź zespołowo brali udział w zmaganiach konkursowych zdobywając punkty dla swojej klasy. Wszystkie punkty następnie zostały zsumowane i komisja konkursowa wyłoniła klasy w gimnazjum i w szkole podstawowej, które zwyciężyły w ogólnej rywalizacji.

A było o co walczyć, bowiem w tym roku przyznawano nagrody pieniężne w wysokości 300 zł, 200 zł i 100 zł za trzy pierwsze miejsca.


A oto organizowane konkursy:

KONKURS HISTORYCZNY ph. "Co o Patronie szkoły powinniśmy wiedzieć?"

Konkurs wiedzy historycznej pod hasłem "Co o patronie szkoły powinniśmy wiedzieć?" odbył się 11 marca. W teście wiedzy wzięły udział 3 osobowe drużyny z każdej klasy na poziomie SP i Gm.

Test zawierał 10 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Uczniowie SP zmagali się z historią 7 PUL i historią szkoły od dnia przyjęcia imienia 7 PUL. Młodzież Gimnazjum mogła wykazać się wiedzą ze znajomości dziejów 7 PUL powiązaną z historią szkoły. Maksymalna ilość punktów, którą można było uzyskać z testu zarówno w SP i GM wynosiła15.

Podsumowując konkurs historyczny możemy stwierdzić, że uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze przygotowali się do udziału w zmaganiach z historią Pułku i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do większego zgłębiania i zainteresowania historią, nie tylko Pułku i szkoły, ale i własnej Ojczyzny.


KONKURS LITERACKI na utwór o tematyce ułańskiej

Na konkurs wpłynęło 37 utworów z gimnazjum i 6 ze szkoły podstawowej. Jury oceniając utwory szczególną uwagę zwracało na:

 • propagowanie wiedzy o patronie szkoły,
 • nawiązanie do bitwy pod Cycowem,
 • zawartość artystyczną tekstów.

KONKURS PLASTYCZNY pt. "Symbole 7 Pułku Ułanów Lubelskich"

Głównym celem konkursu było opracowanie graficznego symbolu 7 PUL oraz wzbudzenie w uczniach poczucia dumy z imienia szkoły.

Konkurs organizowany był w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI SP i I - III Gm. Zmagania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Wpłynęło 60 prac indywidualnych wykonanych w różnych technikach plastycznych. Uczestnicy wykazali się ogromną inwencją twórczą, zarówno jeżeli chodzi o interpretację tematu, jak i różnorodność technik plastycznych.

Jury oceniając prace kierowało się następującymi kryteriami:

 • walory artystyczne i estetyczne pracy,
 • zgodność z tematyką symbolu graficznego,
 • czytelność przekazu.

KONKURS INFORMATYCZNY na prezentacje multimedialną dot. Patrona szkoły

Do konkursu informatycznego przystąpiło 8 z 13 klas Gimnazjum i 3 z 6 klas szkoły podstawowej. Uczniowie w gimnazjum mieli za zadanie wykonać przy pomocy programu PowerPoint prezentację pt. "7 Pułk Ułanów Lubelskich Patronem Szkoły", natomiast uczniowie szkoły podstawowej tworzyli w programie Point (lub MS Word) symbol graficzny Patrona szkoły. Prace przekazywano do 10 marca, a 12 marca zostały ocenione.


KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ

Głównym celem konkursu była popularyzacja piosenek żołnierskich.

W dniu 11 marca odbył się II etap konkursu wokalnego: karaoke na piosenkę żołnierską. Brali w nim udział soliści, reprezentanci klas IV-VI SP i I-III Gm, którzy zostali wyłonieni w I etapie.


KONKURS SPRAWNOŚCIOWY ph. "Zwinni jak żołnierze"

Zawody sportowe odbyły się w dniu 16 marca. Uczniowie SP i Gm pokonywali zwinnościowy tor przeszkód na czas:

 • obiegnięcie chorągiewki,
 • przewrót w przód na materacu,
 • przejście nad płotkiem,
 • trzy przeskoki obunóż przez ławeczkę,
 • przetoczenie bokiem na materacu,
 • trzy rzuty piłką palantową do celu,
 • przejście pod płotkiem,
 • przewrót w tył na materacu.

Każdą klasę reprezentowała drużyna składająca się z 3 chłopców i 3 dziewcząt. Zawody przebiegały w miłej sportowej atmosferze.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Dzień Patrona - eliminacje

17 marca 2010 r.
obrazek