Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą smoleński las

Zbigniew Herbert "Guziki"Z niedowierzaniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie rządowego samolotu wiozącego delegację polską na uroczyste obchody 70-tej rocznicy zbrodni katyńskiej.

Odeszli od nas na zawsze Wielcy Patrioci. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Jego Małżonka Maria Kaczyńska, szefowie ważnych instytucji państwowych, parlamentarzyści, dowódcy sił zbrojnych, przedstawiciele duchowieństwa, wicemarszałkowie, liderzy partii politycznych, działacze społeczni i polityczni oraz osoby Im towarzyszące.

Pogrążeni w najgłębszym bólu żegnamy WSZYSTKIE OFIARY tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem.Szczególnie bolesne jest dla nas pożegnanie tych wspaniałych ludzi, których znaliśmy osobiście i niejednokrotnie mieliśmy zaszczyt spotykać podczas różnych uroczystości.
W sposób szczególny wspominamy Pana Generała Dywizji Tadeusza Buka, Dowódcę Wojsk Lądowych.

Ze skromnością i nigdy nieznikającym z Jego twarzy uśmiechem mówił o sobie, że jest prostym chłopakiem z kielecczyzny. Jednak gen. Tadeusz Buk swoimi rozległymi horyzontami, ambicjami, wysoko stawianymi celami, a przede wszystkim działaniem, dowodził, że jest urodzonym żołnierzem. Należał do grona dowódców, których podwładni darzą prawdziwym szacunkiem i zaufaniem.
W trakcie swojej kariery m.in. pełnił obowiązki dowódcy 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Nowym Glinniku, zastępcy dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, zaprzyjaźnionej z naszą szkołą Jednostki w Tomaszowie Mazowieckim. Społeczność Cycowa miała okazję spotkać się Panem Generałem w 1995 r. podczas uroczystych obchodów 75. rocznicy bitwy cycowskiej.


W 1999 r. w dniu przyjęcia Polski do NATO, ówczesny major Tadeusz Buk dostąpił zaszczytu zatknięcia polskiej flagi wśród flag innych państw członkowskich Sojuszu i jako polski żołnierz symbolicznie wprowadził polskie wojsko w struktury NATO.

W latach 2004 - 2005 pełnił w Iraku funkcję zastępcy dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Gdy wrócił do kraju, objął stanowisko zastępcy dyrektora bydgoskiego Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Rok później gen. Buk został zastępcą dowódcy Połączonego Dowództwa ds. Budowania Afgańskiego Systemu Bezpieczeństwa. W połowie 2007 r. otrzymał stopień generała dywizji, by niedługo później wyjechać do Iraku i objąć dowództwo nad IX zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego. We wrześniu 2009vr. Prezydent Lech Kaczyński powołał gen. T. Buka na stanowisko Dowódcy Wojsk Lądowych. Dowodził tylko 7 miesięcy.

Uwielbiany przez czołgistów. Pancerniak, za którym w ogień szli powietrzni kawalerzyści. Urodził się, aby być żołnierzem... zginął wybitny oficer...


Żegnamy także Pana Generała Dywizji Włodzimierza Potasińskiego, Dowódcę Wojsk Specjalnych.

Od ponad trzydziestu lat pełnił zawodową służbę wojskową na stanowiskach dowódczych i sztabowych w jednostkach Wojsk Lądowych, m.in. w latach 2004-2005 dowodził 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej. Dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym w siłach pokojowych ONZ w Syrii. Dwukrotnie uczestniczył w międzynarodowej operacji sojuszniczej Iraqi Freedom, m.in. pełniąc odpowiedzialną funkcję zastępcy dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku.
Ceniony za otwartość, życzliwość oraz skromność i przystępność. Był żołnierzem o rozległej wiedzy wojskowej i ogólnej...

Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców)Wspominamy Pana Stanisława Nałęcz-Komornickiego - generała brygady w stanie spoczynku.

W czasie wojny najpierw był w Związku Walki Zbrojnej, potem w Armii Krajowej. Przyjął pseudonim "Nałęcz". W Powstaniu Warszawskim walczył w Zgrupowaniu "Róg". W 1993 r. mianowany Kanclerzem Orderu Wojennego Virtuti Militari i sam jest Kawalerem tego odznaczenia.

Niejednokrotnie uczestniczył w marcowych obchodach Święta Pułku w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie spotykał się z delegacją naszej szkoły.


Zespół Szkół w Cycowie (Cyców) Zespół Szkół w Cycowie (Cyców)W naszej pamięci pozostanie także Pan poseł Edward Wojtas.

Poseł, działacz samorządowy, szef lubelskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2005-2006 był marszałkiem województwa lubelskiego, w 2006 r. był przewodniczącym Konwentu Marszałków RP. W wyborach parlamentarnych 2007 r. został wybrany na posła z listy PSL.

Jako Marszałek Województwa Lubelskiego gościł w naszej szkole we wrześniu 2005 r. podczas VII Sejmiku Towarzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego.

Pan poseł Edward Wojtas miał być 51. deputowanym z Polski do Parlamentu Europejskiego...


Zespół Szkół w Cycowie (Cyców)Dzielimy smutek i żal, składając najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinom, Bliskim
i Przyjaciołom tragicznie zmarłych.

Dyrektor Zbigniew Rutkowski
oraz cała społeczność
Zespołu Szkół
im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich
w Cycowie