Wizyta w naszej szkole żołnierzy z 3. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta z Lublina

Wizyta w naszej szkole żołnierzy z 3. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta z Lublina

11 maja 2010 r.

11 maja 2010 roku w murach naszej szkoły gościli oficerowie 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie. Zastępca dowódcy płk dypl. Sławomir Wierzbieniec z kadrą dowódczą jednostki uczestniczyli w przedsięwzięciu "Podróży historyczno-geograficznej" mającej na celu przypomnienie żołnierzom historii Regionu.Niewątpliwie ważnym wydarzeniem historycznym w naszym Regionie była Bitwa pod Cycowem w 1920 r. i chwalebny w niej udział naszego patrona 7 Pułku Ułanów Lubelskich, zatem na trasie podróży Panów Oficerów nie mogło zabraknąć Izby Tradycji w naszej szkole.Spotkanie rozpoczęło się prelekcją p. Agnieszki Widzińskiej nt. historii 7 Pułku, jego dowódcy mjr Zygmunta Piaseckiego oraz przebiegu i kontekstu historycznego Bitwy Cycowskiej. Następnie Panowie Oficerowie mieli możliwość zapoznania się z ciekawymi zbiorami szkolnej Izby Tradycji, a Pan płk dypl. Sławomir Wierzbieniec przekazał na ręce Pana Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego m.in. materiały informacyjne o jednostce, płytę z polskimi pieśniami patriotycznymi oraz film "The Polish Armed Forces" wydawnictwa MON.Ogromnie cieszy nas fakt nawiązania współpracy z dowództwem 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie. Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatnia wizyta żołnierzy tej jednostki w naszej szkole i nasze kontakty nie ustaną.Izba Tradycji w Zespole Szkół w Cycowie tworzona była z myślą o młodzieży i przede wszystkim miała przybliżać uczniom sylwetkę patrona szkoły. Jednak od czasu swego powstania stała się również atrakcją dla turystów na szlaku Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz szerokiego grona zwiedzających z całej Polski, czego dowodem są liczne wpisy do Księgi Pamiątkowej Izby.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.