XXXVII Rajd Ślimaków

XXXVII Rajd Ślimaków

23 maja 2010 r.

W sobotę, tj. 23 maja już po raz XXXVII na szlaki poleskie wyruszyła liczna 190-osobowa grupa młodzieży i dzieci w ramach zorganizowanego przez Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie "Rajdu ślimaków", którego głównym celem jest popularyzacja walorów krajoznawczych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i aktywnej turystyki. W tym roku, oprócz rajdu pieszego, równolegle odbywał się spływ kajakowy rzeką Tarasienką, Włodawką i Bugiem.
W rajdzie uczestniczyły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie, Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie, Szkoła Podstawowej w Kulczynie, Publiczne Gimnazjum w Dubecznie, Szkoła Podstawowa w Hańsku oraz najliczniej reprezentowany przez 49 turystów i harcerzy - Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie.
Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego "TRAMP" - prężnie działającego w Zespole Szkół w Cycowie od 1994 r. - są zrzeszeni w strukturach ogólnopolskich PTTK. W ramach działalności uczniowie mają okazję do uprawiania turystyki pieszej, kolarskiej i kajakowej. Młodzi turyści z Cycowa zwykle najliczniej reprezentują swoją szkołę we wszystkich konkursach krajoznawczych, rajdach organizowanych przez PTTK oraz corocznych zlotach szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych.
Turystyka w szkole w Cycowie jest "oczkiem w głowie" wicedyrektor szkoły Elżbiety Sidorowskiej - opiekuna SKKT i wieloletniej działaczki PTTK. Nie bez znaczenia jest także nieustające poparcie dyrektora szkoły Zbigniewa Rutkowskiego, który przyznaje, że szkoła po części pełni rolę instytucji krajoznawczej, poprzez którą uczniowie poznają najbliższe, a później dalsze otoczenie, swój region i kraj. Dzięki przychylności dyrekcji Zespół Szkół bierze udział m.in. w projektach edukacyjno-krajoznawczych, jak np. "Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Jak się okazuje turystyka jest dobra na wszystko - jest alternatywną formą spędzania wolnego czasu, uczy jak radzić sobie w różnych sytuacjach, integruje młodzież z różnych środowisk, jest doskonałą lekcją tolerancji, odmienności kulturowej i życzliwości dla drugiego człowieka.

Tekst: Elżbieta Sidorowska.
Zdjęcia: archiwum szkoły.