Rozbudowany i odnowiony budynek Przedszkola w Cycowie

Rozbudowany i odnowiony budynek Przedszkola w Cycowie

W dniu 3 września 2018 r., wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019, najmłodszym uczniom i wychowankom Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie przekazano do użytku rozbudowany i zmodernizowany budynek przedszkola.

Fot. Budynek Przedszkola Samorządowego w Cycowie, 2018 rok.

Do tej pory oddziały przedszkolne mieściły się w jednopiętrowym budynku, który wybudowano w 1991 r. Oprócz sal lekcyjnych znajdował się tam również blok żywieniowy, pomieszczenia biurowe i kotłownia zasilająca cały obiekt szkolny oraz urząd gminy.

Fot. Budynek Przedszkola Samorządowego w Cycowie, 2003 rok.

O rozbudowę przedszkola od dłuższego czasu zabiegał Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkowski, mając na uwadze zwiększającą się z roku na rok liczbę dzieci zgłaszanych do oddziałów przedszkolnych. Dotychczasowe warunki lokalowe pozwalały na organizację tylko pięciu grup dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz dwa oddziały 6-latków. To stanowczo za mało miejsc dla wszystkich chętnych. Dlatego też rozbudowa przedszkola była wręcz koniecznością. Na szczęście potrzeby dyrekcji szkoły, a przede wszystkim rodziców, spotkały się z przychylnością i zrozumieniem ze strony samorządu Gminy Cyców, który podjął decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 912 682,02 zł. Kwotę 750 439,07 zł udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Działanie 13.5 Infrastruktura Przedszkolna, reszta to środki własne Gminy Cyców.

Realizację inwestycji można było obserwować od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. Sprzyjające warunki pogodowe, nawet w okresie zimowym, pozwoliły prowadzić prace budowlane praktycznie przez cały czas.

W ramach inwestycji dokonano rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Przedszkola, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu. Budynek przedszkola został powiększony o pomieszczenie stołówki i wejście główne do budynku z windą w parterze. Nadbudowano jedną kondygnację stanowiącą drugie piętro oraz przebudowano kuchnię, sanitariaty i pomieszczenia socjalne. Cały budynek z zewnątrz został ocieplony, wymieniono pozostałe - jeszcze nie wymienione - okna na PCV i drzwi wykonane z ciepłego aluminium. Budynek obecnie wyposażony jest w ogrzewanie z kotłowni olejowej. W części rozbudowywanej, w kuchni oraz na drugim piętrze przedszkola centrale ogrzewanie będzie pochodzić z pomp ciepła woda-powietrze. Budynek jest wyposażony w instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulację, instalację kanalizacji sanitarnej, solarną oraz wentylację mechaniczną. Na dachu budynku zamontowane są panele fotowoltaiczne do wytwarzania własnej energii elektrycznej wspomagającej układ zasilania budynku.

Fot. Budynek Przedszkola Samorządowego w Cycowie, 2018 rok.

Istotną kwestią jest również dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie sanitariatów oraz montaż windy zapewniającej dostęp osobom z niepełną sprawnością ruchową do niemal wszystkich pomieszczeń w obiekcie.

Zmodernizowany budynek przedszkola mieści teraz aż 9 oddziałów przedszkolnych: cztery oddziały 3-4-latków, dwa 5-latków i trzy 6-latków. Ponadto w wyniku rozbudowy zwiększyła się powierzchnia stołówki szkolnej, zmodernizowano zaplecze kuchenne i utworzono nowe pomieszczenia administracyjne oraz gabinety pedagoga, psychologa i logopedy.

Obecnie pod opieką cycowskiego przedszkola znajduje się aż 213 dzieci, a w planach jest również utworzenie żłobka. To tylko potwierdza, że przeznaczenie środków finansowych na realizację tej inwestycji było słuszną decyzją.

Zapraszamy do galerii zdjęć z kolejnych etapów rozbudowy.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt, Marta Gawlińska.

GALERIA ZDJĘĆ: Rozbudowany i odnowiony budynek Przedszkola w Cycowie.

Rok szkolny: 2018/2019