Musztra i podstawy SERE z instruktorami 7 bkpow

Musztra i podstawy SERE z instruktorami 7 bkpow

Grupa harcerzy oraz uczniów wchodzących w skład sekcji szkolnego pocztu sztandarowego uczestniczyła w szkoleniu z musztry oraz podstaw z SERE, które przeprowadzili instruktorzy z 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Zajęcia zorganizowano zgodnie z rocznym planem współpracy naszej szkoły z tomaszowską Jednostką Wojskową.

Szkolenie z musztry miało teoretyczny i – co najważniejsze – praktyczny charakter. Nikt lepiej nie przekaże uczniom niełatwych zasad ceremoniału pocztu sztandarowego niż żołnierz zawodowy. Obecność kpr. Tomasza Wałęsiaka i st.szer. Roberta Derewońko wzmocniła walor edukacyjny zajęć i była bardziej motywująca dla uczniów, zwłaszcza podczas ćwiczeń praktycznych.

Zajęcia z musztry zawsze cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży i są niezwykle potrzebne. Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół w Cycowie jest obecny podczas wszystkich najważniejszych uroczystości. Niejednokrotnie też reprezentuje społeczność szkolną podczas licznych imprez w regionie, dlatego należy dołożyć szczególnych starań, by właściwe przygotować młodzież do odpowiedniej postawy i zachowania zgodnie z obowiązującym ceremoniałem.

Zupełną nowością dla uczniów były zajęcia z podstaw SERE, które przeprowadzili st. kpr. Robert Lenarcik i szer. Marta Grabalska. SERE, czyli Survival, Evasion, Resistance, Escape (Przetrwanie, Unikanie, Opór, Ucieczka) to działania podejmowane przez personel wojskowy na wypadek oderwania od sił własnych lub zestrzelenia nad terytorium wroga.

Zajęcia skierowane do młodzieży w znacznej części obejmowały poznanie wyposażenia oraz techniki survivalu. Szczegółowo omówiono sposoby przetrwania w obcym środowisku, m.in. poruszanie się w nieznanym terenie, budowę schronień, pozyskiwanie i filtrowanie wody, rozpalanie ognia, przygotowanie posiłków, konstruowanie improwizowanych narzędzi. Uczniowie z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem uczestniczyli w szkoleniu, zgodnie twierdząc, że takie umiejętności mogą im się przydać nawet w życiu codziennym.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Marta Gawlińska, Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Musztra i podstawy SERE z instruktorami 7 bkpow.

Rok szkolny: 2018/2019