Szkolenie proobronne z instruktorami 7 bkpow

Szkolenie proobronne z instruktorami 7 bkpow

Zgodnie z rocznym Planem współpracy Zespołu Szkół w Cycowie z 7 batalionem kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, wszyscy uczniowie klas VIII SP uczestniczyli w szkoleniu proobronnym.

Tematyka zajęć dotyczyła m.in. budowy, eksploatacji i bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką, podstaw topografii, a także obrony przeciwchemicznej. Uczniowie podzieleni zostali na cztery grupy i kolejno przechodzili poszczególne etapy szkolenia, obejmujące najpierw instruktaż teoretyczny, a następnie ćwiczenia praktyczne.

Zajęcia młodzieży Zespołu Szkół z instruktorami 7 bkpow organizowane są corocznie jako rozszerzenie programu przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, ale także jako element doradztwa zawodowego dla uczniów, którzy być może zechcą kontynuować swoją edukację w klasach o profilu wojskowym. Ponadto szkolenie daje możliwość bezpośredniej rozmowy z żołnierzami na temat ich codziennej służby czy tez udziału w misjach zagranicznych, co dla młodzieży jest równie cennym doświadczeniem.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Szkolenie proobronne z instruktorami 7 bkpow.

Rok szkolny: 2018/2019