PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – szkolenie dla uczniów przeprowadzone przez p. Wojciecha Gemzałę i p. Artura Niepołomskiego, ratowników medycznych 7 bkpow

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – szkolenie dla uczniów przeprowadzone przez p. Wojciecha Gemzałę i p. Artura Niepołomskiego, ratowników medycznych 7 bkpow

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej to jedno z kluczowych działań zawartych w Planie współpracy Zespołu Szkół w Cycowie z 7 batalionem kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019. W zajęciach zorganizowanych w dniu 21 maja uczestniczyli najstarsi uczniowie klas III gimnazjalnych (ok. 70 osób).

Szkolenie obejmowało część teoretyczną i co najważniejsze - część praktyczną z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Zakres merytoryczny to zagadnienia, które uczniowie poznali już wcześniej na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa, jednak teraz mieli okazję tę wiedzę uporządkować, uzupełnić i utrwalić. Ćwiczyli, jak postępować z osobą nieprzytomną, jak właściwie zabezpieczyć miejsce zdarzenia i wezwać służby ratunkowe. Kolejnym elementem szkolenia było prawidłowe wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także bezpieczne wykorzystanie AED, czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Choć nie łatwo jest skupić uwagę młodych ludzi i zainspirować ich do aktywności, to zastosowane przez instruktorów dynamiczne, przemienne formy pracy, a przede wszystkim dużo ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sprawiły, że uczniowie uczestniczyli w zajęciach z dużym zaangażowaniem.

Pan Wojciech Gemzała i Pan Artur Niepołomski potrafili przede wszystkim nawiązać doskonały kontakt z młodzieżą i stworzyć przyjazną atmosferę podczas szkolenia. Fachową wiedzę merytoryczną przekazywali w sposób bardzo przystępny dla młodzieży, przywołując liczne przykłady i odniesienia do realnych sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, wykazując się tym samym wysokimi kompetencjami, profesjonalizmem i nieocenionym doświadczeniem zawodowym.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Marta Gawlińska.

GALERIA ZDJĘĆ: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – szkolenie dla uczniów przeprowadzone przez p. Wojciecha Gemzałę i p. Artura Niepołomskiego, ratowników medycznych 7 bkpow.

Rok szkolny: 2018/2019