Mamo, Tato proszę nie pal!

Mamo, Tato proszę nie pal!

Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży jest skutecznym działaniem w szeroko pojętej profilaktyce. Włączenie się naszego przedszkola w obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia służyło poszerzeniu zakresu działań, których celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie. W pracy dydaktyczno – wychowawczej wykorzystaliśmy sugestie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej i zwróciliśmy uwagę na podnoszenie świadomości na temat skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia tytoniu, motywowaliśmy do podejmowania odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem swoich bliskich, promowaliśmy zdrowy styl życia.

Tekst: wychowawcy przedszkola. Zdjęcia: wychowawcy przedszkola.

GALERIA ZDJĘĆ: Mamo, Tato proszę nie pal!

Rok szkolny: 2018/2019