VIII Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu

VIII Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu

W tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu wzięło udział dziewięć grup wokalnych i dwoje solistów. Konkurs został objęty Patronatem Starosty Łęczyńskiego.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

  • Pani Emilia Warda z Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
  • Pani Elżbieta Dyzma – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łęcznej,
  • Pani Anna Matwiej – pracownik Ośrodka Usług Medycznych „Puls” w Cycowie, higienistka szkolna Zespołu Szkół w Cycowie.

Główne cele konkursu to rozpowszechnianie i popularyzowanie treści prozdrowotnych, oddziaływanie profilaktyczne poprzez przekazywanie wiedzy w formie atrakcyjnej dla dzieci, integracja środowiska przedszkolnego i szkolnego oraz rozwijanie uzdolnień wokalnych i zainteresowań muzycznych. Uczestnicy zaprezentowali piosenki o tematyce zdrowotnej, z zakresu zdrowego odżywiania, profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia.

Komisja oceniała poszczególne występy, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

  • zgodność piosenki z tematyką konkursu,
  • poprawność wykonania,
  • ruch sceniczny (poczucie rytmu),
  • ogólne wrażenie artystyczne,
  • strój, przebranie,
  • pomysł.

Pierwsze miejsce w kategorii „przedszkole” zajęła Zosia Kostrubiec z Przedszkola Publicznego Nr 3 w Łęcznej. Drugie miejsce wywalczyła grupa Elfiki z Przedszkola w Puchaczowie, a na pozycji trzeciej znalazły się dzieci z grupy Brygada Piotrusia Pana z Przedszkola Samorządowego w Cycowie.

W kategorii „klasy 0 – III” pierwsze miejsce zajęła grupa Motylki z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łęcznej, Filia w Nowogrodzie. Na pozycji drugiej znalazł się Mikołaj Rusek, uczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Cycowie, a miejsce trzecie zajęła grupa Witaminki z Zespołu Szkół Nr 1 w Ludwinie.

Wszystkie występy podczas konkursu odznaczały się perfekcyjnym przygotowaniem i bardzo wysokim poziomem wykonania. Na zakończenie, pan Dawid Kostecki - Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego oraz pan Zbigniew Rutkowski - Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie wręczyli dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe i upominki, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cycowie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Tekst: Iwona Niemiec. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: VIII Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu.

Rok szkolny: 2018/2019