Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 7 batalionu kawalerii powietrznej

Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 7 batalionu kawalerii powietrznej

W dniu 30 września 2019 r. Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie uczestniczył w uroczystości przekazania obowiązków Dowódcy 7 batalionu kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Dotychczasowy Dowódca ppłk Piotr Wrona przekazał dowodzenie 7 Batalionem mjr. Maciejowi Bańkowskiemu.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Dowódcy 25BKPow gen. bryg. Adamowi Marczakowi przez dowódcę uroczystości mjr. Marcina Michalskiego o gotowości pododdziałów do Uroczystego Apelu. Po podniesieniu na maszt flagi państwowej odśpiewano Hymn Państwowy. Po krótkich przemówieniach nastąpiło wręczenie odznak i wyróżnień. Decyzją Ministra Obrony Narodowej wyróżniono ppłk. Piotra Wronę Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP z Orłem Wojsk Lądowych.

Po odczytaniu Rozkazu o Zmianie na Stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków Dowódcy Batalionu. Na zakończenie uroczystości nastąpiła defilada pododdziałów, przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Radomia.


Panu Podpułkowniku Piotrowi Wronie

składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią, doskonale układającą się współpracę 7 batalionu kawalerii powietrznej z naszą placówką, za okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę wzajemnych kontaktów. Dzięki Pana otwartości i zaangażowaniu udało się zrealizować wiele wspólnych inicjatyw związanych z pielęgnowaniem narodowych tradycji i wychowaniem patriotycznym młodzieży.


Panu Majorowi Maciejowi Bańkowskiemu

przekazujemy najszczersze gratulacje z okazji objęcia obowiązków Dowódcy 7 batalionu kawalerii powietrznej. Mamy nadzieję, że nowe zadania i powierzone obowiązki staną się spełnieniem ambicji zawodowych oraz źródłem osobistej satysfakcji.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Archiwum 7 batalionu kawalerii powietrznej.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 7 batalionu kawalerii powietrznej.

Rok szkolny: 2019/2020