Nauczyciel Kraju Ojczystego

Pani Elżbieta Sidorowska wyróżniona tytułem i medalem „Nauczyciel Kraju Ojczystego”

Z ogromną radością i dumą przyjęliśmy wiadomość, że nauczycielka Zespołu Szkół w Cycowie p. Elżbieta Sidorowska, została uhonorowana prestiżowym tytułem „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.Nauczyciel Kraju Ojczystego Nauczyciel Kraju Ojczystego


To nobilitujące wyróżnienie przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w uznaniu szczególnych zasług związanych z prowadzeniem systematycznej, minimum 10-letniej pracy edukacyjno-wychowawczej na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.Nauczyciel Kraju Ojczystego Nauczyciel Kraju Ojczystego Nauczyciel Kraju Ojczystego


Tytuł „Nauczyciela Kraju Ojczystego” nadawany jest od 2011 r. W tegorocznej edycji otrzymało go tylko 23 osoby z całej Polski. Uroczysta ceremonia odbyła się w dniu 6 listopada w gmachu MEN w Warszawie. Medale wraz z dyplomami oraz listy gratulacyjne wręczyli Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz Prezes Zarządu Głównego PTTK Jerzy Kapłon.

Nauczyciel Kraju Ojczystego

Edukacja turystyczno-krajoznawcza odgrywa ważną rolę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, stanowi integralną część wychowania patriotycznego. Według PTTK „nauczyciel kraju ojczystego” to wybitny przewodnik. Zostać nim może ten spośród turystów i krajoznawców, kto zabiera ze sobą na wędrówki uczniów, wychowanków czy kolegów i pomaga im odkrywać piękno ziemi ojczystej.

Serdecznie gratulujemy P. Elżbiecie Sidorowskiej tego szczególnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w aktywnej działalności na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w środowisku szkolnym i nie tylko.


Pani Elżbieta Sidorowska jest opiekunem SKKT nieprzerwanie od 1987 r. początkowo w Wytycznie, a od 1994 roku w Cycowie. W okresie ponad trzydziestoletniej działalności organizowała różnorodne wycieczki, rajdy, biwaki, spływy kajakowe, wypoczynek letni, feryjny dla młodzieży szkolnej i pracowników szkoły na terenie województwa i kraju. Od 2001 roku cyklicznie uczestniczy z młodzieżą w Wojewódzkich Zlotach SKKT (była głównym organizatorem VII Zlotu – Cyców 2007).

Prowadzi szkolenia podstawowe z zakresu krajoznawstwa dla młodzieży. Z sukcesami przygotowuje uczniów do różnych konkursów krajoznawczo-turystycznych. Realizuje liczne projekty o tematyce krajoznawczej, w ramach których młodzież zakłada ostoję przyrody, likwiduje dzikie wysypiska śmieci, wyznacza ścieżki turystyczne z opisami tras, zakłada mini punkt informacji turystycznej, tworzy albumy krajoznawcze, wystawki tematyczne itp. Działalność SKKT „TRAMP” pod kierunkiem p. Elżbiety Sidorowskiej jest widoczna i znana na terenie szkoły, w środowisku lokalnym oraz całym regionie.

Była inicjatorką utworzenia i do chwili obecnej jest jednym z opiekunów Izby Tradycji Patrona Szkoły 7 Pułku Ułanów Lubelskich, która stała się bardzo ważnym miejscem na trasie turystycznych podróży. Spotyka się z uczniami, a także turystami z całej Polski, prowadzi prelekcje, udostępnia zbiory Izby, promuje dziedzictwo historyczne Gminy Cyców, w szczególności bitwę 7 PUL z bolszewikami pod Cycowem w 1920 r.

Pani E. Sidorowska od 2009 r. jest wiceprezesem O/PTTK we Włodawie. Posiada uprawnienia turystyczne, które znacząco wpływają na skuteczną pracę z młodzieżą szkolną, tj.: Organizator turystyki w środowisku szkolnym; Przewodnik terenowy po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i Poleskim PN; Przodownik Turystyki Pieszej II stopnia (uprawnienia na 10 województw); Instruktor Ochrony Przyrody; Instruktor Krajoznawstwa Polski; Juror Zbiorów Krajoznawczych.

Podczas swojej wieloletniej, aktywnej działalności turystycznej zdobyła różne odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze oraz liczne wyróżnienia państwowe i resortowe, m.in. Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” (srebrna – 1993 / złota - 1996), Odznakę PTTK „Orli Lot” (1996), Honorową Odznakę PTTK (srebrna – 1998 / złota – 2004), Odznakę Pięćdziesięciolecia PTTK (2000), Odznakę Sześćdziesięciolecia PTTK (2010), Certyfikat jubileuszowy „50 lat Komisji Krajoznawczej ZG PTTK” (2004), Dyplom Honorowy z okazji „100-lecia Oddziału PTK-PTTK w Chełmie” (2010), Medal „60-lecia Komisji Turystyki Pieszej” (2013), Odznakę „25 lat w PTTK” (2013), Brązową Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1996), Odznakę „Za zasługi dla Turystyki” (1998), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009).


Nauczyciel Kraju Ojczystego
Tekst: M. Gawlińska. Zdjęcia: E. Sidorowska oraz ZG PTTK.

GALERIA ZDJĘĆ: Pani Elżbieta Sidorowska wyróżniona tytułem i medalem „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

Rok szkolny: 2019/2020