Uroczystość otwarcia nowego budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie

Uroczystość otwarcia nowego budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie

W piątek 15 listopada 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowego budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie. Ten moment zapisze się w historii naszej Małej Ojczyzny jako wyjątkowy, szczególny i niepowtarzalny. Nadeszła chwila tak długo oczekiwana przez społeczność uczniowską, nauczycieli, rodziców, mieszkańców oraz wszystkich „przyjaciół szkoły”.

Pomimo pochmurnego nieba i zimnego jesiennego wiatru w tym dniu przed nowym budynkiem szkoły zgromadzili się licznie zaproszeni goście, którzy zostali powitani przez przedstawicieli uczniów.

Uroczystość rozpoczęła się krótką modlitwą. Ksiądz Kanonik Zbigniew Szcześniak dokonał aktu poświęcenia godeł i krzyży, które zostaną zawieszone w nowych salach szkolnych, a Ksiądz Sławomir Górny - Proboszcz Parafii św. Bazylego w Świerszczowie poświęcił nowy budynek szkoły oraz pomieszczenia wewnątrz budynku.

Następnie nadszedł moment na jeden z ważniejszych punktów uroczystości – symboliczne przecięcie wstęgi. Do dokonania tego aktu zostali poproszeni:

 • Pani Katarzyna Zawiślak – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Pan Eugeniusz Pelak - Wicekurator Oświaty
 • Pan Arkadiusz Biegaj – Przewodniczący Rady Powiatu
 • Ksiądz Kanonik Zbigniew Szcześniak
 • Ksiądz Proboszcz Parafii św. Bazylego w Świerszczowie
 • Pan Wiesław Pikuła – Wójt Gminy Cyców
 • Pani Marta Dyszewska – Zastępca Wójta Gminy Cyców
 • Pani Violetta Tobiasz – Przewodnicząca Rady Gminy Cyców
 • Pan Zbigniew Rutkowski – Dyrektor Zespołu Szkół im. 7 PUL w Cycowie
 • Zbigniew Piebiak – Prezes Firmy „Perfekt”
 • Zbigniew Walaszek – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 • Pan Marian Bartniczuk – Kierownik Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie
 • Pani Renata Osmoła – Sołtys wsi Świerszczów
 • Pani Anna Czarnecka – Przewodnicząca Rady Rodziców
 • Alicja Miszczuk – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Po tym uroczystym i podniosłym momencie nastąpiła druga część uroczystości, która odbyła się na sali wewnątrz obiektu. Kierownik szkoły Pan Marian Bartniczuk serdecznie powitał wszystkich, którzy przybyli na uroczystość i chcieli uczestniczyć w tak ważnym i doniosłym wydarzeniu. W tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz województwa, powiatu i gminy, radni, księża, dyrektorzy okolicznych szkół, reprezentanci instytucji gminnych i powiatowych, przedstawiciele wykonawców firmy budowlanej PERFEKT z Chełma, byli pracownicy szkoły oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy, rodzice i uczniowie.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. Pani Katarzyna Zawiślak - Zastępca Dyrektora Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Eugeniusz Pelak – Wicekurator Oświaty, Pan Arkadiusz Biegaj – Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Elżbieta Piłka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Pani Małgorzata Więcławska – Siwek – Radna Powiatu, Pan Jan Baczyński vel Mróz – wieloletni Wójt Gminy Cyców, Ksiądz Kanonik Zbigniew Szcześniak – Proboszcz Parafii św. Józefa w Cycowie, Ksiądz Sławomir Górny -Proboszcz Parafii św. Bazylego w Świerszczowie, Pan Wiesław Pikuła – Wójt Gminy Cyców, Pani Marta Dyszewska – Zastępca Wójta Gminy Cyców, Pani Teresa Mróz – Sekretarz Gminy, Pani Ewa Witkowska – Skarbnik Gminy, Pan Andrzej Choma – Kierownik Referatu Oświaty, Pan Zbigniew Rutkowski – Dyrektor Zespołu Szkół im. 7 PUL w Cycowie, Pani Violetta Marciniak – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie, Pani Małgorzata Cybulska -Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie, Brat Fabian reprezentujący Zgromadzenie Apostołów Miłosierdzia Bożego-Braci Faustynów z klasztoru w Wereszczynie.

Zgromadzeni goście mogli obejrzeć część artystyczną, dedykowaną wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego nowoczesnego obiektu. Swoją wdzięczność uczniowie wyrazili pięknym słowem i piosenką. Pokazali jak bardzo radosny jest dla nich fakt otwarcia nowego budynku szkoły.

W tym historycznym dniu miało miejsce jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, na które z niecierpliwością czekali pierwszoklasiści – moment uroczystego włączenia ich do społeczności szkolnej poprzez ceremonię pasowania na ucznia.

Po uroczystym ślubowaniu i zakończonej części artystycznej nadszedł czas na podziękowania. Uczniowie podkreślali, że nie byłoby dzisiejszego święta, gdyby nie zaangażowanie, wsparcie i wysiłek wielu wspaniałych ludzi. Słowa podziękowań były szczególnie skierowane w stronę Pana Wójta Wiesława Pikuły i władz samorządowych oraz Pana Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego.

Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół im. 7 PUL w Cycowie Pan Zbigniew Rutkowski. W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor wyraził przekonanie, że dzień otwarcia jest wyjątkowy i zapisze się na kartach historii ze względu na doniosłą uroczystość, której towarzyszy niezwykła radość. Nawiązał również do bardzo ważnej roli szkoły w życiu każdego młodego człowieka. „Szkoła podstawowa jest fundamentem i początkiem drogi w dorosły świat każdego dziecka. Pozostaje w pamięci i wspomnieniach na długie lata jako magiczne miejsce pierwszych edukacyjnych doświadczeń.”

W dalszych słowach Pan Dyrektor zwrócił się do włodarzy Gminy Cyców i złożył serdeczne podziękowania za starania i zaangażowanie, dzięki którym powstała nowoczesna i funkcjonalna placówka, spełniająca najwyższe standardy, z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Na zakończenie Pan Dyrektor złożył życzenia uczniom, nauczycielom, kierownikowi oraz pogratulował rodzicom pożytecznej inicjatywy.

Jako następny głos zabrał Pan Wiesław Pikuła – Wójt Gminy Cyców. Pan Wójt mówił o wielkości przedsięwzięcia, którego się podjął i sukcesie jakim się ono zakończyło. Powstał piękny i nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku, który z pewnością będzie służył również przyszłym pokoleniom.

Po wystąpieniu Pana Wójta głos zabrali zaproszeni goście. W swych wystąpieniach gratulowali oni powstania tak nowoczesnego obiektu, podkreślając jednocześnie, że daje on dzieciom, kadrze dydaktycznej oraz środowisku lokalnemu wiele nowych możliwości. Każdy z przemawiających starał się przekazać młodemu pokoleniu coś istotnego, zapisać w sercach i umysłach dzieci cenne wskazówki. Życzyli dzieciom, by odnosili sukcesy, rozwijali zainteresowania oraz realizowali marzenia.

Uroczystość uświetniły występy orkiestry z Cycowa, pod kierownictwem Pana Edwarda Romanowskiego.

Po zakończonej uroczystości wszyscy mogli obejrzeć wystawę poświęconą wydarzeniom z życia szkoły oraz zwiedzić budynek i wpisać się do Pamiątkowej Księgi Gości.

Tekst: J. Wichrowska. Zdjęcia: P. Enskajt, FotoLider©.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystość otwarcia nowego budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie.

Rok szkolny: 2019/2020

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystość otwarcia nowego budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie.

Rok szkolny: 2019/2020