Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – program profilaktyczny w województwie lubelskim

Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – program profilaktyczny w województwie lubelskim

Od października do końca lutego uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach, które odbywały się w ramach projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – program profilaktyczny w województwie lubelskim” realizowanym przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

Projekt skierowany był do uczniów z klas IV–VI szkoły podstawowej. Łącznie uczestniczyło w nim 95 uczniów.

Przeprowadzone zostały badania diagnostyczne uczniów, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia z psychologii, dietetyki oraz zajęcia praktyczne rozwijające aktywność fizyczną. Odbyły się również indywidualne spotkania rodziców z dietetykiem.

Wdrożenie projektu w szkole miało na celu zwiększenie poziomu wiedzy uczniów na temat prawidłowego żywienia, wzrost świadomości rodziców na temat problemu otyłości i nadwagi, zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach sportowych, zmianę nawyków żywieniowych i propagowanie zdrowego stylu życia.

Ocena efektywności projektu została dokonana na podstawie badań ankietowych określających poziom wiedzy uczniów na temat powyższego zagadnienia.

Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzymał zestaw do samodzielnego wykonania ćwiczeń: mata do ćwiczeń, skakanka, piłka gimnastyczna, skrypt z zajęć z edukacji zdrowotnej, dietetyki, psychologii.

Tekst: M. Siroń. Zdjęcia: archiwum szkoły.

GALERIA ZDJĘĆ: Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – program profilaktyczny w województwie lubelskim.

Rok szkolny: 2019/2020