157 rocznica wybuchu powstania styczniowego - uroczystość pod pomnikiem w Kopinie

157 rocznica wybuchu powstania styczniowego - uroczystość pod pomnikiem w Kopinie

Na cmentarzu powstańców styczniowych w dwóch mogiłach, spoczywa, prawdopodobnie 16 powstańców z bitwy pod Urszulinem 07.07.1863 r. (10 poległych) oraz z bitwy pod Andrzejowem 31.12.1863 r. (6 poległych).

Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego. Powstanie styczniowe było najdłuższe i najkrwawsze. Było wymierzone w największego ciemiężyciela, jakim była Rosja i miało charakter wojny partyzanckiej.

Jak oceniają historycy, podczas powstania miało miejsce ponad tysiąc starć, a siły polskie liczyły w sumie ok. 200 tys. osób. Jego pierwszym przywódcą był Ludwik Mierosławski, który jednak po miesiącu utracił tę funkcję. Później dyktatorami powstania byli Marian Langiewicz i Romuald Traugutt. Powstanie niestety zakończyło się klęska militarną. Marzenia o wolności nie mogły zostać zrealizowane. Garstka szaleńców stanęła naprzeciw największego żandarma Europy, jakim była Rosja. Ale powstanie wychowało i ukształtowało następne pokolenia w umiłowaniu wolności. Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i aktywna rusyfikacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć ok. 700 osób, na zesłanie co najmniej 38 tys.

Uroczystość odbyła się przy współudziale dzieci ze szkoły Filialnej w Świerszczowie - część artystyczna – op. Pani Eliza Enskajt, harcerzy ze Szkoły Podstawowej Cycowie - warta honorowa – op. Dh phm. Wacław Modrzyński, władz Gminy Cyców p. Wiesława Pikuły i p. Eweliny Dyszewskiej - złożenie wiązanek okolicznościowych, p. dyr.  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 PUL w Cycowie Zbigniewa Rutkowskiego i kierownika filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie p. Mariana Bartniczuka oraz lokalnego społeczeństwa.

Tekst: W. Modrzyński. Zdjęcia: P. Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: 157 rocznica wybuchu powstania styczniowego - uroczystość pod pomnikiem w Kopinie.

Rok szkolny: 2019/2020