Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Uwaga Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć w dniach 12-25 marca 2020 r.