Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, mijający rok szkolny 2019/2020 znacznie różnił się od tych poprzednich i wymagał ogromnej mobilizacji i współpracy między nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. Dzięki ich wytrwałej pracy, zaangażowaniu i kreatywności udało się sprostać wyzwaniom nauki zdalnej i zakończyć rok szkolny 2019/2020.

Zanim jednak nadejdzie czas zasłużonego odpoczynku, uczniowie powinni odebrać swoje świadectwa. Mając na uwadze zachowanie maksymalnych warunków bezpieczeństwa zdecydowano, aby świadectwa promocyjne dla uczniów klas I-VII rozdane były indywidualnie przez wychowawców w wyznaczonych godzinach w salach lekcyjnych.

Natomiast dla 56 uczniów klas VIII, którzy zakończyli edukację w naszej szkole, zorganizowano w dniu 26 czerwca spotkanie z udziałem szkolnego pocztu sztandarowego, kadry pedagogicznej, rodziców i zaproszonych gości. Ze względu na nietypowe okoliczności uroczystość ta była skromniejsza niż zwykle, jednak bardzo wyczekiwana.

Na początku Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkowski podziękował ósmoklasistom, ich rodzicom i nauczycielom za wytrwałą pracę w roku szkolnym 2019/2020. Głos zabrał także Wójt Gminy Cyców Wiesław Pikuła, który docenił ogromne zaangażowanie dyrekcji i kadry pedagogicznej w skuteczną realizację procesu nauczania.

Szczególnym gościem był mjr Marcin Michalski, Zastępca Dowódcy zaprzyjaźnionego 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, który przyjazdem i udziałem w piątkowej uroczystości okazał swoje uznanie, jak również wsparcie i solidarność ze społecznością szkolną w tej niełatwej aktualnej sytuacji. Na ręce Dyrektora złożył także podziękowania za całoroczną owocną współpracę Zespołu Szkół z 7 bkpow.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W dalszej części nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród książkowych wyróżniającym się uczniom, listów gratulacyjnych i podziękowań dla rodziców.

Niezwykle miłym akcentem na zakończenie uroczystości było wystąpienie uczennicy Nikoli Szafran, która w imieniu wszystkich ósmoklasistów podziękowała dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Życzymy wszystkim Uczniom, aby ten letni czas wypełniony był piękną pogodą i radosnymi przeżyciami. Niech wakacje staną się okazją do bezpiecznego, wspólnego wypoczynku, a także rozwijania pasji i zainteresowań. Miejmy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się już wszyscy w murach szkoły, w doskonałych humorach i z zapasem sił na nowy rok szkolny.

M. Gawlińska. P. Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Rok szkolny: 2019/2020