Lubelskie Badania Przesiewowe równy start w edukację

Lubelskie Badania Przesiewowe równy start w edukację - Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020

Prezentujemy Państwu beneficjenta Lubelskich Funduszy Europejskich, który rozwija swoją działalność dzięki wsparciu z UE.

Zobacz jak rozwijamy nasz region dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020!

Film: Lubelskie Badania Przesiewowe równy start w edukację.