Przedszkole Samorządowe w Cycowie zaprasza przedszkolaki wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Leśny Skrzat”

Przedszkole Samorządowe w Cycowie zaprasza przedszkolaki wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Leśny Skrzat”

Cele konkursu:

 • Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
 • Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej, rodzinnej pracy.
 • Rozwijanie zainteresowań dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w okresie jesiennym.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest lokalny, dla Dzieci uczęszczających do naszego żłobka, przedszkola, punktów przedszkolnych i ich rodziców.
 2. Uczestnicy – Dzieci, wykonują pracę razem z Rodzicami. Pod ich bacznym okiem lub przy niewielkiej współpracy. Jeden uczestnik może wykonać jedną pracę.
 3. Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie LEŚNEGO SKRZATA z darów jesieni (żołędzi, kasztanów, szyszek, orzechów, liści itp.) oraz z niewielkiej ilości elementów łączących i ozdabiających pracę np. zapałki, wykałaczki, plastelina, ruchome oczka itp. Należy pamiętać, aby znaczącą przewagę stanowiły leśne dary jesieni. Pracę można wykonać dowolną techniką przestrzenną.
 4. Do każdej pracy należy dołączyć załącznik nr 1.
 5. Prace należy dostarczyć do budynku Przedszkola Samorządowego do 23.10.2020r.
 6. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
  • 0 - 2,5- latki,
  • 2,5 - 4 – latki,
  • 5 – 6-latki.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 06.11.2020r.
 8. Prace będą umieszczone w galerii strony internetowej Zespołu Szkół w Cycowie.
 9. O wynikach konkursu zadecyduje specjalnie powołane trzyosobowe jury.
 10. Ocenie podlegać będzie estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenie artystyczne oraz współpraca Dzieci i Rodziców.
 11. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki będą również widniały na stronie internetowej Zespołu Szkół w Cycowie.
 12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz publikację pracy na stronie internetowej Organizatora.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w regulaminie. O wszelkich zmianach informacja pojawia się będzie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Cycowie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!