Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto całej społeczności szkolnej, które zazwyczaj było okazją do wspólnych spotkań Nauczycieli, Pracowników niepedagogicznych, Państwa Emerytów oraz zaproszonych Gości. Uroczystą atmosferę tego dnia podkreślały występy artystyczne oraz ciepłe słowa życzeń naszych uczniów.

Niestety w ostatnim czasie przyszło nam zmagać się z trudną sytuacją epidemiologiczną i wzrastającą liczbą zachorowań na Covid-19. Dlatego też kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, Dyrekcja szkoły podjęła niełatwą decyzję o rezygnacji z tegorocznych obchodów Święta Edukacji w praktykowanej dotychczas formie. Jednak pomimo tych wyjątkowych okoliczności, uczniowie pamiętali o swoich pedagogach i przekazywali im najlepsze życzenia podczas kameralnych spotkań w klasach. Słowa uznania i serdecznych życzeń przesłali także przyjaciele szkoły i przedstawiciele instytucji współpracujących z Zespołem Szkół.

Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do uhonorowania 22 nauczycieli Nagrodą Dyrektor Szkoły za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych, efektywną pracę w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia oraz zaangażowanie w realizację zadań statutowych placówki. Ponadto 6 nauczycieli języka polskiego i angielskiego otrzymało Nagrody Wójta w dowód uznania za skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Telefonicznie życzenia i pozdrowienia przekazali również Przewodnicząca Rady Rodziców p. Małgorzata Więcławska-Siwek, a także ppłk Maciej Mazurkiewicz i ppłk Tomasz Królikowski.

Nagrodę Wójta oraz Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymał Dyrektor Zespołu Szkół, Zbigniew Rutkowski.

Tekst: M. Gawlińska. Zdjęcia: P. Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Dzień Edukacji Narodowej.

Rok szkolny: 2020/2021