Uczniowie Zespołu Szkół w Cycowie otrzymali Multimedialne programy do terapii logopedycznej MTalent – zajęcia logopedyczne

Uczniowie Zespołu Szkół w Cycowie otrzymali Multimedialne programy do terapii logopedycznej MTalent – zajęcia logopedyczne

Zakup sprzętu multimedialnego oraz specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb funkcjonowania pracowni logopedycznej w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, sfinansowany w ramach programu "Bogdanka społecznie zaangażowana", będącego elementem strategii społecznej odpowiedzialności Bogdanki.

Kopalnia Węgla „Bogdanka” jest jednym z największych zakładów pracy funkcjonujących na terenie Lubelszczyzny i wielu rodziców naszych uczniów znalazło tam zatrudnienie. Realizując swoją politykę zaangażowania społecznego, „Bogdanka” podejmuje wiele działań wspierających rozwój lokalnej społeczności. Współpracuje z różnymi placówkami oświatowymi i naukowymi, wspiera finansowo zakup sprzętu medycznego do szpitali, promuje profilaktykę i zdrowy styl życia.

W ramach programu "Bogdanka społecznie zaangażowana" dla naszych najmłodszych dzieci objętych terapią logopedyczną zakupiono urządzenie wielofunkyjne Epson Eco Tanc L3160 wraz z estawem zapasowych tuszy oraz Multimedialne programy do terapii logopedycznej MTalent – zajęcia logopedyczne cz. I i cz. II. Terapia logopedyczna przy użyciu nowoczesnych programów multimedialnych znacznie uatrakcyjnia dzieciom rozwijanie sprawności komunikacji językowej oraz czyni ją bardziej efektywną. Prawidłowa wymowa to lepszy start w edukację.

Serdecznie dziękujemy Kopalni "Bogdanka" za zakupiony sprzęt sportowy, a w szczególności P. Pawłowi Staszczykowi za ogromne wsparcie i czuwanie nad realizacją tej inicjatywy.

Tekst: M. Staszczyk. Zdjęcia: M. Staszczyk.

GALERIA ZDJĘĆ: Uczniowie Zespołu Szkół w Cycowie otrzymali Multimedialne programy.

Rok szkolny: 2020/2021