XVII Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

XVII Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w XVII Regionalnym Konkursie Informatycznym pod hasłem „Działajmy razem”. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu Safer Internet Day zgodnie z inicjatywą zgłoszoną przez organizatorów konkursu na stronie https://www.saferinternet.pl/. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Celem konkursu jest promocja bezpiecznego korzystania z sieci, środków multimedialnych, wskazanie zagrożeń, przedstawienie prawnych aspektów działań użytkowników oraz inspiracja uczniów i nauczycieli w zakresie prezentowanych innowacyjnych zastosowań TIK.

Z tej okazji w naszej szkole w dniu 29 stycznia br. odbył się I etap XVII Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera", w którym uczestniczyli uczniowie klas 7 i 8.

Zwycięzcami etapu szkolnego zostali: Mateusz Czerniak, kl. 7c; Anna Pękała, kl. 8b i Kacper Pleskot, kl. 8c. Reprezentowali oni naszą placówkę w etapie regionalnym konkursu, który odbył się 17 lutego w formie on-line z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.

Podczas konkursu uczestnicy wysłuchali wykładów tematycznych związanych z bezpieczeństwem sieciowym.

19 lutego 2021 roku odbyła się konferencja podsumowująca XVII Regionalny Konkurs Informatyczny “Dzień Bezpiecznego Komputera”. Konferencja zorganizowana była również w formie on-line.

Uczestnicy konferencji wysłuchali informacji na temat działań dotyczących bezpieczeństwa sieciowego podejmowanych przez Komendę Wojewódzką Policji, Oddział Szkolno-Profilaktyczny Straży Miejskiej, Microsoft Polska i Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz wykładu dotyczącego certyfikacji umiejętności informatycznych. Zaprezentowano film poglądowy dotyczący publikacji prywatnych informacji w sieci i konsekwencje tych publikacji.

Kulminacyjnym punktem konferencji było ogłoszenie wyników XVII Regionalnego Konkursu Informatycznego “Dzień Bezpiecznego Komputera”.

Z naszej szkoły wyróżnienie otrzymała Anna Pękała.

Laureatom i wyróżnionym gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

Więcej informacji o konkursie – https://zsen.lublin.eu/xvii-regionalny-konkurs-informatyczny-dzien-bezpiecznego-komputera-2/

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk. Zdjęcia: Sylwia Delekta-Prokopiuk.

GALERIA ZDJĘĆ: XVII Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”.

Rok szkolny: 2020/2021