Pierwsza pomoc przedmedyczna oraz musztra – zajęcia z instruktorami 7 bkpow z Tomaszowa Mazowieckiego

Pierwsza pomoc przedmedyczna oraz musztra – zajęcia z instruktorami 7 bkpow z Tomaszowa Mazowieckiego

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również zajęcia z musztry, to jedne z kluczowych działań zawartych w Planie współpracy Zespołu Szkół w Cycowie z 7 batalionem kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

W zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzili plut. Przemysław Pawlik i szer. Artur Niepołomski, uczestniczyli wszyscy uczniowie klas VIII (ok. 80 osób). Szkolenie obejmowało część teoretyczną i co najważniejsze – część praktyczną z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Uczniowie mieli okazję uporządkować, uzupełnić i utrwalić wiedzę z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, jak również poznać zupełnie nowe zagadnienia. Ćwiczyli, jak postępować z osobą nieprzytomną, jak właściwie zabezpieczyć miejsce zdarzenia i wezwać służby ratunkowe oraz w jaki sposób prawidłowo wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową i opatrywać rany.

Z kolei grupa harcerzy oraz uczniowie wchodzący w skład sekcji szkolnego Pocztu Sztandarowego uczestniczyli w szkoleniu z musztry, które przeprowadził kpr. Paweł Stronias. Nikt lepiej nie przekaże niełatwych zasad ceremoniału pocztu sztandarowego niż żołnierz zawodowy. Zajęcia z musztry zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży i są niezwykle potrzebne. Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół w Cycowie jest obecny podczas wszystkich najważniejszych uroczystości. Harcerze pełnią honorowe posterunki w miejscach pamięci na terenie całej gm. Cyców. Niejednokrotnie reprezentują społeczność szkolną podczas licznych imprez także w regionie, dlatego należy dołożyć szczególnych starań, by właściwe przygotować młodzież do odpowiedniej postawy i zachowania zgodnie z obowiązującym ceremoniałem.

Choć nie łatwo jest skupić uwagę młodych ludzi i zainspirować ich do aktywności, to zastosowane przez instruktorów przemienne formy pracy, a przede wszystkim dużo ćwiczeń praktycznych sprawiły, że uczniowie uczestniczyli w zajęciach z dużym zaangażowaniem.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Iwona Jóźwik, Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Pierwsza pomoc przedmedyczna oraz musztra – zajęcia z instruktorami 7 bkpow z Tomaszowa Mazowieckiego.

Rok szkolny: 2021/2022