HOŁD WETERANOM 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Porządkowanie grobów ułanów…

HOŁD WETERANOM 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Porządkowanie grobów ułanów…

Jednym z zasadniczych elementów wychowania patriotycznego naszych uczniów jest opieka nad miejscami pamięci Patrona Szkoły, do których należą m.in. groby Ułanów 7 Pułku oraz kwatera powstańcza Dywizjonu AK „Jeleń” na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Co roku nasi uczniowie porządkują mogiły, składają wiązanki i zapalają symboliczne znicze.

W związku ze zbliżającymi się świętami – rocznicą powstania 7 Pułku Ułanów, Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości – zorganizowano wyjazd do Lublina i Warszawy, podczas którego przedstawiciele społeczności szkolnej porządkowali groby ułanów.

W Lublinie, na Cmentarzy przy ul. Lipowej, pochowani są rtm. Aleksander Onyszko wraz z żoną Marią.

Rotmistrz Onyszko brał czynny udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą m.in. w obronie Mławy, Makowa, Pułtuska, Wyszkowa oraz w bitwie pod Suchowolą. W szeregach AK przyjął pseudonim "Zagłoba". W okresie konspiracji działał na terenie Zawieprzyc i okolic. Aktywnie działał na rzecz szerzenia tradycji 7 Pułku Ułanów zwłaszcza na terenie Lublina. Wielokrotnie gościł w naszej Szkole.

Pani Maria Onyszko również pozostawała w stałym kontakcie z Dyrekcją Szkoły i często nas odwiedzała. W 2005 r. dokonała przecięcia wstęgi i symbolicznego otwarcia szkolnej Izby Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Niezwykle ważną postacią dla społeczności szkolnej jest ppłk Witold Szaniawski, który odegrał znaczącą rolę w staraniach o nadanie naszej Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

We wrześniu 1939 r. bohatersko walczył m.in. pod Szczukami i Suchowolą. Po powrocie do Mińska Mazowieckiego rozpoczął pracę w konspiracji, przyjął pseudonim "Luśnia". Był dowódcą podwarszawskiego Dywizjonu 7 Pułku Ułanów AK o kryptonimie "Jeleń" i uczestnikiem akcji "Burza".

Od 1999 r. pełnił funkcję sekretarza Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari przy Prezydencie RP. Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Orderem Wojennym Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej i innymi odznaczeniami i medalami.

Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Na wojskowej części Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie znajduje się grób płk. Aleksandra Bielaka.

Do 7 Pułku Ułanów Lubelskich przydzielony został w wieku niespełna 16 lat. Był uczestnikiem m.in. bitwy pod Suchowolą (dwukrotnie ranny), a w szeregach AK przyjął pseudonim „Zefir”. Założył i przez wiele lat pełnił funkcję prezesa „Stowarzyszenia Weteranów, Ich Rodzin i Sympatyków 7 Pułku Ułanów Lubelskich”. Odznaczony został, m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej i wieloma innymi medalami i dyplomami za aktywność na niwie krzewienia tradycji kawalerii.

Szczególne miejsce w naszej pamięci zajmuje por. Józef Adamczyk, bohaterski żołnierz Armii Krajowej, Kawalerzysta z krwi i kości, wspaniały człowiek i wielki patriota… Zmarł w 2019 r., a w uroczystościach pogrzebowych w Warszawie uczestniczyła delegacja naszej Szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym.

Józef Adamczyk już jako kilkunastoletni chłopiec, przydzielony został do szwadronu zapasowego Dywizjonu AK „Jeleń”, w którym walczył na Mazowszu i w akcji "Burza" w obwodzie "Mewa - Kamień". Przez wiele lat był bardzo aktywnym członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Warszawskie Obwodu "Mewa - Kamień", a także Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim. Szczególną troską otaczał kwaterę powstańczą Dywizjonu AK „Jeleń” na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Był również wieloletnim przyjacielem i darczyńcą Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim, gdzie przekazał wiele cennych pamiątek rodzinnych i pułkowych. Był również członkiem Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.


Odwiedzając groby na Cmentarzu Powązkowskim oddaliśmy również hołd Żołnierzom pododdziału AK 1 dywizjonu 7 Pułku Ułanów Lubelskich kryptonim "Jeleń", działającego w okresie okupacji niemieckiej, biorącego udział w walkach Powstania Warszawskiego.

Szkoła w Cycowie nie nosiłaby imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich i nie mogłaby szczycić się tak piękną tradycją, gdyby nie postawa Tych wielkich ludzi oraz Ich chęć zaszczepienia wśród dzieci i młodzieży tradycji i wartości kawaleryjskich. Byli to wielcy patrioci, do końca swojego życia bezgranicznie oddani naszej szkole.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!Szkoła Pamięta
Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt, Agnieszka Widzińska.

GALERIA ZDJĘĆ: HOŁD WETERANOM 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Porządkowanie grobów ułanów….

Rok szkolny: 2021/2022