Wyróżnienia dla Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wyróżnienia dla Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto całej społeczności szkolnej, które zazwyczaj było okazją do wspólnych spotkań Nauczycieli, Pracowników niepedagogicznych, Państwa Emerytów oraz zaproszonych Gości. Uroczystą atmosferę tego dnia podkreślały występy artystyczne oraz ciepłe słowa życzeń naszych uczniów.

Jednak również w tym roku, ze względu na utrzymującą się trudną sytuacją epidemiczną w naszym regionie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników, Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o rezygnacji z obchodów Święta Edukacji w praktykowanej dotychczas formie. Uczniowie jednak pamiętali o swoich pedagogach i przekazywali im najlepsze życzenia podczas kameralnych spotkań w klasach.

Dyrektor Szkoły p. Zbigniew Rutkowski, podczas krótkich spotkań z nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi, podziękował wszystkim za codzienną pracę, ogromne zaangażowanie w wypełnianie swoich obowiązków oraz gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

Z okazji Dnia Edukacji wyróżniono 30 nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej Nagrodą Dyrektora Szkoły. W dowód uznania za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych, efektywną pracę w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia oraz zaangażowanie w realizację zadań statutowych placówki nagrody otrzymali: p. Grzegorz Bedliński, p. Katarzyna Borowczyk, p. Edyta Borowiec-Oziemczuk, p. Małgorzata Cybulska, p. Anna Cyfra, p. Edyta Czerniak, p. Sylwia Delekta-Prokopiuk, p. Katarzyna Ganczaruk, p. Fabiola Golan, p. Małgorzata Jaworska, p. Iwona Jóźwik, p. Ewa Kierepka, p. Agnieszka Kotyńska, p. Anna Kozak-Okońska, ks. Dariusz Lipski, p. Violetta Marciniak, p. Aneta Matuszak, p. Edyta Misiewicz-Hulewska, p. Tomasz Oziemczuk, p. Ewa Pasztelan, p. Magdalena Pikuła, p. Ewa Pułka, p. Beata Sagan-Zalewska, p. Bogusława Sochaj, p. Agata Szacoń, p. Anna Szponar, p. Agnieszka Tokarska, p. Maria Urbaniak, p. Agnieszka Widzińska oraz p. Dorota Żóraw.

Nagrody Dyrektora i pamiątkowe dyplomy otrzymali również wszyscy pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół, a także pracownicy Żłobka Samorządowego w Cycowie.

Podczas spotkania z nauczycielami obecny był również Wójt Gminy Cyców p. Wiesław Pikuła oraz Zastępca p. Marta Dyszewska, którzy podziękowali całemu gronu pedagogicznemu za trud włożony w nauczanie i wychowanie oraz kształtowanie osobowości młodych mieszkańców gminy.

Wyróżnienia dla Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wójt Gminy Cyców postanowił uhonorować kilku nauczycieli Nagrodami Wójta. Otrzymali je: p. Zbigniew Rutkowski, p. Małgorzata Cybulska, p. Violetta Marciniak, p. Anna Cyfra, p. Edyta Czerniak, p. Sylwia Delekta-Prokopiuk, p. Iwona Jóźwik, p. Edyta Misiewicz-Hulewska, p. Anna Kozak-Okońska, p. Ewa Pułka oraz p. Agnieszka Widzińska.

Gratulujemy!

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Wyróżnienia dla Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rok szkolny: 2021/2022