Projekt edukacyjny „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki”

Projekt edukacyjny „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w 3. edycji MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „CZYTAM Z KLASĄ - Lekturki spod chmurki” skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych, świetlic i bibliotek szkolnych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

PARTNER PROJEKTU: Wydawnictwo MAC Edukacja.

PATRONAT HONOROWY: Minister Edukacji i Nauki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Mapa Karier, Wydawnictwo Dwukropek, Portal Niezbędnik Nauczyciela.

AUTOR I ORGANIZATOR PROJEKTU: Honorata Szanecka - dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.

Cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
  • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Koordynator szkolny: Sylwia Delekta-Prokopiuk – nauczyciel bibliotekarz

czytam z klasą