Czwartoklasiści listy piszą!

Czwartoklasiści listy piszą!

Rozpoczęliśmy coś wspaniałego, to dopiero początek, ale radości bez liku. Dnia 18 listopada ruszyła na dobre korespondencja międzyszkolna, która polega na zbiorowej wymianie listów przez uczniów klasy IV A z naszej szkoły z uczniami klasy IV z Trepczy koło Sanoka. Do projektu przystąpili uczniowie i opiekun przedsięwzięcia p. Anna Kozak – Okońska.

Pomysł zrodził się w związku z realizacją podstawy programowej języka polskiego, w której znaczące miejsce zajmuje – redagowanie listu, adresowanie. Uznaliśmy, że o wiele przyjemniej uczyć się – bawiąc, a przy tym móc poznać rówieśników z innej części Polski. Właśnie otrzymaliśmy korespondencję od uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Trepczy. Pani Joanna, koordynator projektu w tamtejszej szkole, także pozostaje na stanowisku, że forma nauki przez zabawę, doświadczenie - przynosi wspaniałe efekty. Okazało się, iż dzieci starały się bardziej niż na sprawdzianie, gdy pisały do konkretnych rówieśników. Stawiamy na tym polu pierwsze kroki, ale zarówno nasza szkoła, jak i szkoła z Trepczy, włączając się w projekt wymiany korespondencji, liczy na zmotywowanie uczniów do nauki.

Dzisiaj moi uczniowie z kl. IV A odpisywali na otrzymane listy, byłam zbudowana ich postawą i zaangażowaniem. Uśmiechy na twarzach, zadowolenie, wręcz ekscytacja towarzyszyły dzieciom, a wytwory ich pracy przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Wspaniałe, rozwinięte i ozdobione listy, własnoręcznie wykonane koperty, naklejki, rysunki, nawet drobne niespodzianki – oto efekt nowego, motywującego przedsięwzięcia. I nikt nawet nie pomyślał o korzystaniu z telefonu komórkowego.

Ten mile spędzony czas nad redagowaniem listów, przyniósł także wymierne efekty edukacyjne, zgłębiliście właśnie następujące zagadnienia:

- zapoznanie z listem jako formą wypowiedzi; utrwalenie elementów listu; zapamiętanie sposobu pisania form grzecznościowych (np. Cię, Tobie, Was) - wielką literą; poznanie pojęcia akapitu; ćwiczenie sposobu adresowania; wyjaśnienie znaczeń słów: data, miejscowość, nagłówek, treść listu, postscriptum, nadawca, odbiorca; rozróżnianie osoby nadawcy od odbiorcy; uporządkowanie treści listu - wstęp, rozwinięcie, zakończenie; stosowanie odpowiednich wyrażeń i zwrotów w liście w zależności od osoby i nadawcy; zastosowanie zdobytej wiedzy adresowania kopert i pisania listów w praktyce; zredagowanie wg wzoru listu do  koleżanki lub kolegi; unikanie błędów w pisowni nagłówków i form grzecznościowych (szacunek do adresata wyrażony estetyką listu);

Nade wszystko jednak przekonanie o przydatności prowadzenia korespondencji w dobie komputeryzacji - jest dla nas wszystkich bezcenne. Udało się dowieść, że wymiana listów to rodzaj rozmowy z drugą osobą, tym, co nas rozwija i uczy, uspołecznia. A dodatkowo ten rodzaj aktywności dzieci jest wspaniałym ćwiczeniem mięśni dłoni, ortografii, języka.

Nie przejmujmy się, że tradycyjny list odchodzi do lamusa, bo tyle radości, wesołego spędzania czasu, ile dało dzisiaj pisanie listów, nic nie jest w stanie zapewnić.

Tekst: Anna Kozak-Okońska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Czwartoklasiści listy piszą!.

Rok szkolny: 2021/2022