Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem Banku Spółdzielczego w Cycowie

Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem Banku Spółdzielczego w Cycowie

Do grona członków SKO należą uczniowie klas O-III szkoły podstawowej, ale jeśli uczniowie chcą kontynuować oszczędzanie w przyszłości to nadal mogą być jej członkami.

W ramach programu SKO odbywają się różne konkursy, oraz podejmowane są ciekawe działania, w których uczniowie mogą zdobyć nagrody ucząc się oszczędzania.

Zadaniem SKO jest:

  • Kształtowaniu nawyku systematycznego oszczędzania.
  • Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
  • Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
  • Celowe i umiejętne wykorzystywanie własnych środków finansowych.
  • Zapoznanie z działalnością Banku PKO.
  • Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.
  • Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.

Zachęcam i zapraszam uczniów do korzystania z oferty SKO.

Prowadzony rachunek w SKO, jest bezpieczny dla Twoich oszczędności.

Szkolnym koordynatorem SKO jest p. Anna Żmuda.

SKO