Spotkanie uczniów klas I-III z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

Spotkanie uczniów klas I-III z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

W dniach 16, 17 oraz 23 listopada w naszej szkole zjawili się zaproszeni goście z Powiatowej Komendy Policji w Łęcznej. Panie Policjantki przeprowadziły pogadanki z uczniami klas I-III szkoły podstawowej. Każda klasa miała swoje indywidualne spotkanie.

Uczniowie przypomnieli sobie zasady zachowania bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Nasi Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślono, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Pań Policjantek.

Fachowe przeprowadzenie zajęć w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz – mamy nadzieję – pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Tekst: Agnieszka Kotyńska. Zdjęcia: Agnieszka Kotyńska.

GALERIA ZDJĘĆ: Spotkanie uczniów klas I-III z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Rok szkolny: 2021/2022