„Zima z Edukacją Włączającą” w przedszkolu

„Zima z Edukacją Włączającą” w przedszkolu

Edukacja włączająca, zakłada, że wszystkie dzieci mogą i mają prawo uczyć się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, najbliższych miejsca zamieszkania, i również koncentruje się na tym, jak je efektywnie uczyć i jak zapewnić im poczucie przynależności do zbiorowości szkolnej. Idea edukacji włączającej opiera się na założeniu, którego to nie dziecko należy zmieniać i przystosowywać do systemu szkolnego, lecz odwrotnie – szkoła i system nauczania musi się zmienić tak, by wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci – sprawnych oraz potrzebujących wsparcia. Włączanie nie oznacza więc asymilacji, tzn. podciągania wszystkich dzieci do jednego wzorca. Podstawową jego zasadą jest elastyczność – tzn. uznanie, że dzieci mogą uczyć się w różnym tempie, a nauczyciele powinni umieć wspierać ich dążenia do celu w sposób dostosowany do ich zróżnicowanych potrzeb, uzdolnień i tempa rozwoju.

Zaletą tej edukacji jest to, że zakłada, że przedszkole, szkoła stanie się miejscem, w którym każdy uczeń będzie mógł się odnaleźć i rozwijać swój indywidualny potencjał. Bez względu na indywidualne potrzeby czy ograniczenia oświata ma gwarantować dzieciom odpowiednie warunki do osobistego oraz społecznego rozwoju.

Nasz podzespół SCWEW składający się z eksperta ds. edukacji włączającej Małgorzaty Partyka-Nowak, specjalisty Ewy Góra-Haraszczuk i koordynatora Edyty Borowiec-Oziemczuk, wspólnie z całą kadrą pedagogiczną przedszkola, zorganizował i przeprowadził kolejne zajęcia dla przedszkolaków pn. „Zima z Edukacją Włączającą”. Piękna, zbliżająca się zima i czas przygotowań przedświątecznych był inspiracją do zajęć. Poszukiwanie wspólnych tematów, jednoczenie się poprzez śmiech i działanie we współpracy, a także niwelowanie barier bardzo było zauważalne w danych dniach. Nauczyciele stworzyli i dostosowali zabawy, pomoce dydaktyczne do potrzeb i możliwości dzieci z różnych grup wiekowych. Kreatywność to klucz do dokonywania rzeczy niemożliwych.

Tekst: Edyta Borowiec-Oziemczuk. Zdjęcia: Edyta Borowiec-Oziemczuk.

GALERIA ZDJĘĆ: „Zima z Edukacją Włączającą” w przedszkolu.

Rok szkolny: 2021/2022