Dokonuj zdrowych wyborów

Dokonuj zdrowych wyborów

W dniu 14 grudnia 2021 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne pod hasłem „Dokonuj zdrowych wyborów”, w których uczestniczyli przedstawiciele klas VII i VIII. Warsztaty stanowiły część działań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

Pozostałe działania, jakie zostały zainicjowane w grudniu, to zorganizowanie konkursu profilaktycznego dla uczniów klas V – VIII oraz zakupienie materiałów edukacyjnych dotyczących tematyki uzależnień, przeznaczonych do udostępniania nauczycielom i rodzicom. Materiały te, to zarówno publikacje książkowe z zakresu profilaktyki uzależnień, jak też program multimedialny „Eduterapeutica. Uzależnienia” oraz zestaw filmów profilaktycznych. Realizacja powyższych działań możliwa była dzięki finansowemu wsparciu ze strony Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem warsztatów, które prowadzone były przez pedagoga i psychologa, było rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z używaniem substancji uzależniających oraz radzenia sobie z presją grupy jak też wzmacnianie postaw prozdrowotnych uczniów.

Uczniowie, pracując w losowo dobranych grupach, poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące m. in. przyczyn oraz sposobów zapobiegania uzależnieniom, jak też poszukiwali informacji na temat osób i instytucji świadczących pomoc ludziom zmagającym się z problemem uzależnienia i ich rodzinom. Ważnym zagadnieniem, którego dotyczyły warsztaty, były także umiejętności społeczne, które stanowią istotny czynnik chroniący przed sięganiem po substancje uzależniające.

Tekst: Tomasz Szymona. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Dokonuj zdrowych wyborów.

Rok szkolny: 2021/2022