Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

W dniu 17 grudnia ogłoszone zostały wyniki konkursu profilaktycznego pod hasłem „Dokonuj zdrowych wyborów”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas V – VIII.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie przez uczniów folderu promującego konstruktywne sposoby zapobiegania uzależnieniom (w szczególności od substancji psychoaktywnych) oraz wskazującego miejsca, w których osoby uzależnione i ich rodziny mogą uzyskać pomoc.

Przy ocenie prac komisja uwzględniła następujące kryteria:

  • zgodność pracy z tematem konkursu,
  • interesujący i przyciągający uwagę sposób zaprezentowania tematu,
  • oryginalność ujęcia tematu,
  • czytelność prezentowanych treści,
  • walory edukacyjne.

Kierując się powyższymi kryteriami komisja wyłoniła laureatów konkursu oraz przyznała wyróżnienia. Postanowiono nagrodzić prace następujących uczniów:

  1. miejsce – Mateusz Czerniak (klasa VIII C)
  2. miejsce – Milena Siroń (klasa VII C)
  3. miejsce – Bartłomiej Szram (klasa V A)

Wyróżnienia przyznano Oliwii Zając (klasa VI A), Julii Wróbel (klasa VI A), Oliwii Neczaj (klasa VIII A) oraz Krzysztofowi Rutkowskiemu (klasa VIII A).

Nagrody zostały ufundowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom.

Tekst: Tomasz Szymona. Zdjęcia: Tomasz Szymona.

GALERIA ZDJĘĆ: Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego.

Rok szkolny: 2021/2022