Odsłonięcie pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku

Odsłonięcie pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku

Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkowski wziął udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku.

W wydarzeniu uczestniczyli, m.in. Wicepremier prof. Piotr Gliński, Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot, Posłanka Teresa Wargocka reprezentująca Marszałek Sejmu Elżbietę Witek, Dowódca 7 batalionu kawalerii powietrznej ppłk Maciej Bańkowski, przedstawiciele DGRSZ, kierownictwo Wojskowego Biura Historycznego, Prezes Towarzystwa Pamięci 7 PUL Zenon Duszczyk, władze samorządowe oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Sulejówka.

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który wyraził zadowolenie, że „długoletnie starania o uczczenie doskonałego dowódcy wojskowego i męża stanu dobiegają pomyślnego finału właśnie w tym szczególnym czasie, kiedy świętujemy stulecie odrodzenia niepodległej RP”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, w swoim przemówieniu podkreślił, że Generał Sosnkowski „to człowiek, który całe życie myślał o Polsce, polski patriota, Polak, który życie poświęcił ojczyźnie, a jego życiorys jest probierzem, wzorcem dla nas wszystkich i mam nadzieję, że będzie także dla przyszłych pokoleń”.

Po wszystkich okolicznościowych przemówieniach nastąpiło poświęcenie pomnika, a następnie jego uroczyste odsłonięcie. Na zakończenie zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie zorganizowano sesję dyskusyjną poświęconą gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu. O zasługach tego wybitnego Polaka mówili prof. Grzegorz Nowik, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Muzeum oraz dr hab. Jerzy Kirszak pracownik Wojskowego Biura Historycznego. Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzania Muzeum.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Marta Gawlińska.

GALERIA ZDJĘĆ: Odsłonięcie pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku.

Rok szkolny: 2021/2022